Vredesduif met olijftak in snavel.

SloveniŽ: weg met het leger?

2-2-2010 Vanaf 2 februari gaat er internationaal een petitie van Sloveense burgers rond om in SloveniŽ het leger af te schaffen, - alhoewel....

 

Vanuit het Mladina weekblad wordt een petitie voorbereid om het staande leger af te schaffen. De opstellers willen dat het militaire personeel wordt ingezet voor vreedzame en sociale doeleinden. Soldaten zouden zich moeten bezig houden in de zorg, met name voor ouderen en burgerbescherming ter plaatse, waarbij vooral wordt gedacht aan natuurrampen en brandweer. Wapens zouden moeten worden verkocht en de defensiebegroting zou voor andere doeleinden moeten dienen. Kazernes moeten voor bijzondere vormen van volkshuisvesting moeten aangewend. Door de afschaffing van het leger zou SloveniŽ zich internationaal op de kaart moeten zetten als een pionier op het gebied van vredespolitiek.

We moeten hierbij aantekenen dat niet alle gewapende eenheden worden afgeschaft: een restant zou er met wat zwaardere wapens moeten zijn voor politieassistentie in het binnenland en 500 soldaten zouden worden gereserveerd voor vredesmissies van de NATO, maar ook het lidmaatschap daarvan wordt overigens ter discussie gesteld.+

WRI: www.wri-irg.org/node/9608, 2-2-2010.