Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesstemwijzer

30-8-2012 IKV Pax Christi heeft een Vredesstemwijzer www.vredesstemwijzer.nl uitgebracht. Met deze stemwijzer kunnen Nederlandse kiezers de politieke partijen toetsen op hun standpunten wat betreft vrede en veiligheid. Enkele vragen leveren evenwel een probleem op.

 

Daarbij gaat het vooral om de vraag of je het eens bent met de stelling: Het beschermen van burgers in conflictgebieden moet een hoofdtaak van het Nederlandse leger worden. Velen zullen op het eerste gezicht geneigd zijn het met deze stelling eens te zijn. Maar waar stem je dan mee in? Met bombardementen zoals in LibiŽ?

Soortgelijke problemen zijn er met de stelling: Nederland moet in haar buitenlands beleid meer prioriteit geven aan kwetsbare, fragiele, staten zoals Afghanistan, Zuid-Soedan en Congo. Als je daar 'eens' invult, betekent dat dan dat je het eens bent met de politiemissie in Kunduz?

Wellicht wel, want als je bij alle stellingen 'helemaal eens' invult kom je uit bij GroenLinks!

30-8-2012