Vredesduif met olijftak in snavel.

Gezocht vrijwilliger voor SVAG

1-6-2021 De SVAG zoekt een vrijwilliger die kan helpen bij het oprichten van een activiteitengroepje. Tot de activiteiten behoren: workshops, lezingen, een tentoonstelling alsmede het promoten van het Vreedzame Aarde Spel en enkele boeken. Voor een goede begeleiding wordt gezorgd. Minimaal 8 uur per week bij een projectduur van ca. een half jaar. Vrijwilligersvergoeding mogelijk.

 

De SVAG ontwikkelt mogelijkheden voor een vreedzamer, respectvoller en veiliger samenleving.
Onafhankelijk van religies of politieke stromingen zetten we ons in voor ieders welzijn en voor de aarde, en werken we zowel aan persoonlijke, interpersoonlijke en maatschappelijke verandering op het gebied van geweldloosheid en vrede. Dit doel proberen we te verwezenlijken door middel van trainingen, lesmateriaal, gesprekken, bijeenkomsten, artikelen, publicaties, brochures en vreedzame spelen. Ook zijn we deelnemer in het Museum voor Vrede en Geweldloosheid, waarmee we met enkele projecten samenwerken.

 

De SVAG is in 1966 opgericht en dus al bijna 55 jaar oud. De leden zijn inmiddels op leeftijd en daarom zijn wij op zoek naar iemand (idealiter tussen de 20 en 30, maar i.i.goprichting van een activiteitengroepje.

 

Nina geeft trainingen aan jongerenwerkers met steun van het Europese mobiliteitsfonds Erasmus+. Haar werk is op een aparte website beschreven: www.peace-power.org. Voor meer informatie over de SVAG zie de website: www.geweldlozekracht.nl

 

De taken waarvoor wij iemand zoeken zijn:
- Oprichten van een activiteitengroepje, bijv. voor workshops en lezingen, en managen van social media (Facebook) hiervoor;
- Meehelpen aan een opzet voor een reizende tentoonstelling in samenwerking met het Museum voor Vrede & Geweldloosheid;
- Het vreedzame aarde spel promoten op middelbare scholen en verder verspreiden;
- Verspreiding van het 'Handboek Geweldloze Kracht' (auteur: Wim Robben, secretaris SVAG) en de 'Study Guide Engaging Nonviolence' (waarvan Nina Koevoets co-auteur is).

 

De uitvoering van deze taken zal worden begeleid door Nina, via een gesprek om de twee weken via skype.

 

Wij schatten in dat het nodig is om minimaal 8 uur per week te werken aan deze taken om ze binnen een aantal maanden te kunnen realiseren. De vrijwilliger kan beginnen vanaf de week van 28 juni op basis van een test-periode van twee maanden. Als zowel de vrijwilliger en SVAG tevreden zijn met de samenwerking krijgt de vrijwilliger hierna een vrijwilligersvergoeding van €5,- per uur voor max. 8 uur per week, oftewel €160 per maand, als het aannemelijk is dat deze uren ook daadwerkelijk iets is ondernomen. De duur van de vrijwilligers-overeenkomst is idealiter minimaal 6 maanden.

 

Indien de vrijwilliger voor langere tijd actief wil zijn, dan zouden we ook graag hulp hebben bij het onderzoeken van meer mogelijkheden voor financiële steun van nationale en Europese instanties, om onze activiteiten verder uit te breiden. Ook is het op lange termijn mogelijk dat de vrijwilliger een voorstel schrijft voor een uitwisseling voor het Erasmus+ programma en deze min of meer zelfstandig uitvoert.

 

Wanneer je je wilt aanmelden stuur dan voor 27 juni een email aan:
contact.peacepower@gmail.com en info@geweldloosactief.nl

1-6-2021