Vredesduif met olijftak in snavel.

Palestijnen in SyriŽ

24-5-2013 Het Nederlands Palestina Komitee (NPK) en Stichting Vrijwillige Internationale Aktie (VIA) organiseren op 6 juni in Amsterdam een bijeenkomst over de huidige situatie in SyriŽ en de impact ervan op de daar wonende Palestijnse vluchtelingen.

 

Spreker: Wesam(1) (Jafra Palestinian Youth Center)
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 6 juni om 19:00.
LOCATIE
ABC Treehouse(2)
Voetboogstraat 11
Amsterdam
Toegang gratis. Voertaal Engels.

SyriŽ telt bijna 500.000 Palestijnse vluchtelingen, van wie de meesten in een van de 12 vluchtelingenkampen leven die door het land verspreid zijn.
De bijeenkomst is primair bedoeld voor activisten (alhoewel iedereen welkom is) en beoogt aan de ene kant om meer inzicht te verschaffen over wat er daadwerkelijk in SyriŽ gaande is, en aan de andere kant om licht te werpen op de specifieke situatie van de Palestijnse vluchtelingen, die buiten hun wil in de Syrische strijd verwikkeld raakten.

Onze gast is Wesam, uit het Palestijnse vluchtelingenkamp Yarmouk, dat in Damascus gevestigd is. Yarmouk is het grootste kamp in SyriŽ en wordt sinds jaar en dag gekenmerkt door omvangrijk activisme m.b.t. de situatie en rechten van de Palestijnen, met als voornaamste focus de vluchtelingen.

Aanvankelijk trachtten de Palestijnen neutraal te blijven toen de strijd in SyriŽ losbarstte. Maar die positie bleek onhoudbaar toen de regering overging tot het bombarderen van kampen. Yarmouk is meerdere malen zwaar getroffen door bombardementen waardoor in een dergelijk dichtbevolkt gebied een groot aantal slachtoffers onvermijdelijk was. Ook is het kamp op diverse momenten belegerd, waarbij zelfs medicijnen niet toegelaten werden en het water gedurende meerdere dagen afgesloten was. Als gevolg van deze erbarmelijke situatie moesten talloze Palestijnen voor de zoveelste keer alles achterlaten en opnieuw op de vlucht slaan.
Wesam is o.a. verbonden aan het al jarenlang bestaande Jafra Palestinian Youth Center, een Palestijns jongerencentrum in het Yarmouk kamp. Het centrum staat voor vooruitstrevend denken en tracht door middel van kunst en cultuur uiting te geven aan het leven als vluchteling en in de kampen, en aan het streven voor de realisatie van Palestijnse rechten, met het recht op terugkeer voorop.

Sinds de bombardementen op Yarmouk en andere Palestijnse kampen houdt Wesam, samen met enkele anderen, een Engelstalig blog bij om de situatie van de Palestijnen in de huidige Syrische omstandigheden aan het licht te brengen.


De ontmoeting met Wesam heeft een informeel karakter. Het is vooral de bedoeling om na zijn inleiding over de situatie in SyriŽ en in de Palestijnse kampen samen met hem te bespreken en om de vragen/twijfels die velen van ons hebben aan de orde te stellen. En om ons te beraden over de vraag welke steun wij kunnen verlenen.

(1) Uit veiligheidsoverwegingen heeft Wesam verzocht om zijn achternaam niet te vermelden.

(2) De Voetboogstraat bevindt zich tussen het Spui en de Heilige Weg. Bereikbaar met tram 4, 9, 16, 24, 25: halte Spui (Rokin). Of tram 1, 2, 5: halte Spui (Nieuwezijds Voorburgwal)

24-5-2013