Vredesduif met olijftak in snavel.

Geen bommen op SyriŽ

5-2-2016 De landelijke groep 'Oorlog is geen Oplossing' vindt het onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering op 29 januari heeft besloten om de bombardementen die Nederlandse F16's al anderhalf jaar boven Iraaks grondgebied uitvoeren nu ook uit te breiden naar het Syrische grondgebied.

 

Juist juist op de dag dat eindelijk, na maandenlange voorbereidingen de door VN-onderhandelaar Staffan de Mistura, de vredesonderhandelingen tussen de diverse bij de oorlog in Syrie betrokken partijen zouden beginnen.

Hoe weinig hoopvol die onderhandelingen er op voorhand ook uit mogen zien, ze vormen volgens Oorlog is geen Oplossing de enige weg naar een einde van het al maar toenemende en zich uitbreidende geweld in Syrie en de bredere regio. In plaats van, juist ook als EU-voorzitter, deze vredeonderhandelingen te ondersteunen, geeft de Nederlandse regering met dit besluit het signaal af weinig vertrouwen te hebben in de onderhandelingstafel en de oplossing voor de oorlog te zoeken in de inzet van nog meer geweld. Het besluit is daarmee een slag in het gezicht van allen die zich inspannen voor een vredesproces, inclusief de VN-veiligheidsraad waarvan Nederland volgend jaar graag lid wil worden.

Met haar huidige inzet van 4 F16's boven Irak, behoort Nederland nu al tot de meest actieve landen die in het Midden-Oosten bombardementsvluchten uitvoeren. Al sinds het begin van deze bombardementsvluchten, in oktober 2014, bepleitten verschillende partijen in de Tweede Kamer een uitbreiding van het operatiegebied tot Syrie, hoewel dit in strijd zou zijn moet het internationaal recht. Voor bombardementen boven Syrisch grondgebied bestaat immers noch een Veiligheidsraadsresolutie, noch een verzoek van de Syrische regering die hierom vraagt of hierin toestemt. Ondanks de intensieve bombardementen door de internationale coalitie, bleek ISIS het afgelopen jaar nog volop in staat nieuwe gebieden te veroveren en is deze organisatie ook nauwelijks teruggedrongen, terwijl het verslaan van ISIS de doelstelling van deze operatie was. Aan de effectiviteit van de operatie kan dus getwijfeld worden, maar deze heeft de afgelopen anderhalf jaar nauwelijks ter discussie gestaan.

Dat de effectiviteit van de bombardementen niet ter sprake komt en het besluit deze uit te breiden op het moment komt dat de vredesbesprekingen zouden moeten beginnen, wijst erop dat de werkelijke redenen voor dit besluit, niet gebaseerd zijn op ontwikkelingen in het betreffende oorlogsgebied, maar in binnenlandse politieke overwegingen. Dat hebben we ook bij eerdere besluitvorming over de inzet van Nederlandse militairen gezien. In dit geval gaat het om een redeloze angst voor aanslagen van ISIS in Europa en de aanhoudende stroom vluchtelingen. De intensivering van de strijd tegen ISIS zal de kans op aanslagen, de stroom vluchtelingen en de angst van de bevolking echter alleen maar verder laten toenemen en dat ten koste van de burgerbevolking in Syrie en Irak en van een uiterst fragiel vredesproces. Oorlog is geen Oplossing.

Bron: Oorlog is geen Oplossing