Vredesduif met olijftak in snavel.

Geen bommen op SyriŽ

10-2-2016 Op woensdag 10 februari hield het Haags Vredesplatform op het Plein een demonstratie tegen de Nederlandse interventie in SyriŽ. De demonstratie werd gehouden vůůr het gebouw van de Tweede Kamer, waar toen beraadslaagd werd over Nederlandse deelname aan de bombardementen.

 

Uit de oproep van de organisatoren:

We willen in woord en geschrift uiting geven aan onze verontrusting over de bereidheid waarmee Nederland zich met wapengeweld in SyriŽ mengt. Met zijn huidige inzet van 4 F16's boven Irak, is Nederland al een van de meest actieve landen die in het Midden-Oosten bombardementsvluchten uitvoeren. Nu komt ook SyriŽ aan de beurt, dat daar niet om vraagt.

Wij willen dat die internationale interventies ophouden, omdat achter een deel van de interveniŽrende partijen eigen territoriale, economische en ideologische belangen een hoofdrol spelen, die niets met democratie en vrijheid te maken hebben. Volkeren die zich tegen deze tendenzen verzetten, worden door het oorlogsgeweld vermalen.

Wij geloven dan ook niet dat de strijd tegen het terrorisme daarmee gewonnen wordt. Het zal alleen maar leiden tot meer aanslagen en meer vluchtelingen die van huis en haard worden gedreven. En tot meer angst ten koste van de burgerbevolking in SyriŽ en Irak en van een uiterst fragiel vredesproces.

Oorlog is geen Oplossing. Nederland zou als voorzitter van Europa de vredesonderhandelingen moeten ondersteunen en zoveel mogelijk organisaties daarbij proberen te betrekken, Maar door te bombarderen kiest het partij ten koste van nieuwe vernielingen en nieuwe slachtoffers en accoordeert het handelingen van andere partijen die tot nog grotere verwoestingen leiden. Het geloof in vrede en recht waarvoor ons land. zich zegt sterk te maken krijgt daardoor de schijn van een mythe.

Bron: Haags Vredesplatform