Vredesduif met olijftak in snavel.

Openingsconferentie UPEACE

17-9-2012 Op donderdag 20 september gaat het nieuwe University for Peace Centre The Hague, kortweg: UPEACE The Hague, officieel van start met een internationale conferentie in het Vredespaleis, getiteld "Peace for Humanity in the 21st Century".

 

De University for Peace (UPEACE) is in 1980 opgericht in Costa Rica met een mandaat van de Verenigde Naties. Studenten uit de hele wereld kunnen er verschillende Masters opleidingen volgen op het gebied van vredesvraagstukken en aanverwante terreinen. Daarnaast zijn er kortere (online) cursussen en trainingen voor zowel studenten als professionals.


Na centra in Addis Ababa, Belgrado, Bogotá, Manila, Montevideo en Seoul, heeft UPEACE nu een centrum in Nederland geopend. Den Haag, de Internationale Stad van Vrede en Recht, is de bij uitstek geschikte locatie voor UPEACE-activiteiten in Nederland en de Europese Unie.

 

UPEACE The Hague is gehuisvest in het Academiegebouw van het Vredespaleis en richt zich vooralsnog op onderwijs en onderzoek binnen drie interdisciplinaire terreinen, te weten: Peace and Conflict Studies, Water and Peace, en Urban Peace and Security. UPEACE The Hague wil in de Haagse regio vredeseducatie versterken door intensief samen te werken met bestaande onderwijs- en beleidsinstituten, voortbouwend op de bestaande kennis en expertise binnen het wereldwijde netwerk van UPEACE.

 

Tijdens de oprichtingsconferentie, die wordt bijgewoond door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje, geven internationale sprekers hun visie op het thema van de conferentie. Sprekers tijdens het ochtendgedeelte zijn onder meer Fatou Bensouda (Aanklager Internationaal Gerechtshof), oud-premier Ruud Lubbers en staatssecretaris Ben Knapen, waarna UPEACE officieel wordt geopend door Jozias van Aartsen, Burgemeester van Den Haag. In de middag vinden drie paneldiscussies plaats over de programma's van UPEACE The Hague, onder leiding van oud-staatssecretaris Rick van der Ploeg.

 

UPEACE The Hague heeft samenwerkingsverbanden met de Carnegie Foundation, Leiden University College The Hague, het International Institute of Social Studies/Erasmus University, de Haagse Hogeschool en UNESCO-IHE (Instituut voor Watereducatie) te Delft

 

Meer info: www.upeace.nl

17-9-2012