Vredesduif met olijftak in snavel.

Veolia schendt recht

9-5-2012 Het ook in Nederland actieve openbaar vervoersbedrijf Veolia is betrokken bij ernstige schendingen van het internationaal recht op de Palestijnse Westbank en in Oost-Jeruzalem. Een Ander Joods Geluid en UCP willen het daarom uitsluiten van aanbestedingen.

 

Een Ander Joods Geluid en United Civilians for Peace voeren actie tegen de eventuele gunning van het busvervoer in de stadsregio Haaglanden aan Veolia. Ze steunen daarbij op een uitgebreid feitendossier. Daaruit blijkt dat het Franse Veolia deel uitmaakt van het consortium dat de Jerusalem Light Rail aanlegt en exploiteert. Deze lightrail loopt deels over bezet gebied in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever en verbindt een aantal nederzettingen met West-Jeruzalem.

Deze activiteiten zijn omstreden, omdat ze bijdragen aan de bestendiging en verdieping van de onwettige bezetting door IsraŽl van de Westelijke Jordaanoever. Over de relatie tussen bedoelde activiteiten en het internationaal recht is een juridisch oordeel gevraagd.†De conclusie daaruit is, dat Veolia op grond van zijn activiteiten en de juridische implicaties daarvan, geen contractspartij zou mogen zijn voor de Nederlandse overheid. Deze opvatting is onder de aandacht gebracht van het Stadsgewest Haaglanden, een overheidslichaam dat het openbaar vervoer in de 'regio Den Haag en omstreken' aanbesteedt, op grond van Europese regelgeving en met inachtneming van de Europese aanbestedingsregels.

Veolia zou volgens EAJG en UCP van de betreffende aanbestedingsprocedure uitgesloten moeten worden, en in geen geval de OV-concessie mogen verwerven.

Voor alle duidelijkheid: met een 'boycot' van 'IsraŽl' heeft dit alles niets van doen. Het gaat om de met feiten en juridische argumenten onderbouwde opvatting, dat een Franse multinational geen speler hoort te zijn in het proces van de door de Nederlandse overheid te verstrekken vergunning tot exploitatie van Nederlands openbaar vervoer op Nederlands grondgebied, waarmee ook Nederlands belastinggeld gemoeid kan zijn. De reden voor deze opvatting is gelegen in elders door Veolia ontplooide, krachtens internationaal recht onwettig te achten activiteiten. WŤl is de hoop en de verwachting dat het risico om uitgesloten te worden van opdrachten zoals die voor het exploiteren van het OV Haaglanden, multinationals zich zal doen bezinnen op hun rol bij mogelijke schendingen van het internationale recht in de bezette Palestijnse gebieden, met als mogelijke uitkomst dat deze schendingen in ernst, omvang en duur afnemen of zelfs geheel verdwijnen.

Meer info

Bron: www.eajg.nl, 9-5-2012