Vredesduif met olijftak in snavel.

Burgers tegen Veolia

17-2-2014 De Franse multinational Veolia vormt wereldwijd een speerpunt in de strijd tegen bedrijven die profiteren van de IsraŽlische bezetting van Palestina. Ook in Nederland wordt Veolia bestreden. Na successen in de regio's Den Haag en Utrecht, moesten we toezien hoe Veolia een tienjarige concessie wist te veroveren in Brabant. Laat dat de laatste plek geweest zijn waar Veolia voet aan de grond krijgt.

 

Op dit moment gaat de aandacht uit naar de provincies Zeeland en Limburg en de regio Haarlem/IJmond, waar aanbestedingsprocedures van het openbaar vervoer in voorbereiding zijn. Het collectief BURGERS TEGEN VEOLIA verzet zich tegen toelating van Veolia tot de aanbestedingsprocedures. In alle relevante plaatsen wordt daartoe bij de verantwoordelijke bestuurslaag schriftelijk protest aangetekend, wordt spreektijd aangevraagd bij de behandeling, en wordt er op aangedrongen dat het Programma van Eisen wordt uitgebreid met de gangbare toetsingskaders voor MVO en OESO. In al haar acties en uitingen stelt BURGERS TEGEN VEOLIA de toepassing van het internationaal recht centraal.

Door deze petitie te tekenen spreek je je steun uit voor Burgers Tegen Veolia, en wordt je mede-ondertekenaar van de schriftelijke oproepen die het collectief doet aan de verantwoordelijke bestuurders. Telkens als een brief uitgaat, worden de ondertekenaars opgenomen die zich tot op dat moment hebben aangemeld.

Ga naar de site om verder te lezen en de petitie te ondertekenen.

Bron: www.docp.nl