Vredesduif met olijftak in snavel.

Loflied op Verdraagzaamheid

4-3-2016 Verzetsmuseum Zuid-Holland verzorgt in samenwerking met partner Museum voor Vrede en Geweldloosheid van 12 maart tot en met 27 april 2016 de tentoonstelling 'Loflied op Verdraagzaamheid'. In het kader van het Erasmusjaar in Gouda wordt de waarde van verdraagzaamheid, waar ook Erasmus zich sterk voor maakte, onder de aandacht gebracht.

 

De tentoonstelling toont de vele gezichten en gevolgen van onverdraagzaamheid zowel in het klein (individueel) als in het groot (tussen staten). Daarbij wordt nut en noodzaak van tolerantie en acceptatie beklemtoond. Belangrijk uitgangspunt is: "Men moet onverdraagzaam zijn tegen de onverdraagzaamheid", zoals de Engelse staatsman en schrijver Lord Chesterfield (1694-1773) al schreef. Om verdraagzaamheid mogelijk te maken moet men dus actief in verzet komen voor de vrede.

 

Voorts gaat de tentoonstelling in op diverse vreedzame manieren en middelen om conflicten te beheersen. Speciaal voor bezoekende groepen en scholen wordt de tentoonstelling door middel van een spelelement interactief gemaakt.

 

Verzetsmuseum en Vredesmuseum vormen in Gouda twee musea onder één dak. Naast deze tentoonstelling is in het Verzetsmuseum een permanente tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog te zien en in het Vredesmuseum een tijdelijke tentoonstelling over Duitse dienstweigeraars in de Tweede Wereldoorlog en een permanente opstelling die o.a. een beeld geeft van de geschiedenis van de vredesbeweging.

 

De beide musea vindt u op:

Turfmarkt 30
2801 HA Gouda
0182-520385
www.verzetsmuseum-zh.nl

www.vredesmuseum.nl

4-3-2016