Vredesduif met olijftak in snavel.

Webinar Kernwapenverdrag

2-2-2021 22 januari 2021 was een historische datum in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Toen trad namelijk het VN verdrag dat kernwapens verbiedt in werking. Om dit voorlopige hoogtepunt te vieren werd die dag een webinar georganiseerd. U kunt dit webinar ook nu nog bekijken en beluisteren.

 

22 januari 2021 was een historische datum in de strijd voor een kernwapenvrije wereld. Toen trad namelijk het VN Verdrag TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) in werking.

 

Daarmee is het de eerste juridisch bindende internationale overeenkomst die het ontwikkelen, opslaan, dreigen met - en inzetten van kernwapens alomvattend verbiedt, met als doel de totale eliminatie ervan te bevorderen.

 

Om dit voorlopige hoogtepunt van deze bottom-up ontwikkeling te vieren nodigden de organisaties verenigd in het Balieberaad (Raad van Kerken, Greenpeace, Pugwash, Rode Kruis, Humanistisch Verbond, Mayors for Peace, IALANA, NVMP) hun achterbannen uit voor een onlinebijeenkomst over het belang van TPNW en hoe het verdrag een nieuwe impuls kan geven aan multilaterale nucleaire ontwapening.

 

Sprekers:

- Peter Buijs, voorzitter NVMP - Artsen voor vrede, voorzitter Balieberaad

- Tom Sauer, professor Internationale Politiek aan de Universiteit Antwerpen, over de TPNW en de positieve bejegening in het recente Belgische Regeerakkoord

- Phon van den Biesen, IALANA, 'TPNW ondermijnt niet maar versterkt het Non-Proliferatie Verdrag'

 

Heeft u de bijeenkomst gemist? U kunt deze nog bekijken via de NVMP-website.

Bron: NVMP