Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesbeweging en Oekraïne

20-4-2014 Bij de oproepen voor de Paasmarsen - meer dan 80 in Duitsland - hebben de organisatoren nog nauwelijks melding gemaakt van de escalatie van de crisis in Oekraïne. De Duitse vredesbeweging heeft over de voortdurende strijd in de Oekraïne geen eensluidend oordeel maar wel gemeenschappelijke posities, die berusten op beginselen van geweldloosheid en volkenrecht.

 

Uit zorg over de situatie in Oekraïne die zich nog verder toespitst, hebben de 'Bundesausschuss Friedensratschlag'  en de 'Kooperation für den Frieden'  een verklaring uitgebracht waarmee zij zich tot de vredesbeweging en de openbaarheid wenden.

 

Oekraïne Pasen 2014: Veiligheid in gemeenschappelijkheid in plaats van confrontatie vanuit verschillende posities.

 

De vredesbeweging is democratisch

De rechtvaardige geweldloze, sociale en politieke protesten van de bevolking in Oekraïne tegen president Janukowitsch op de Maidan behoeft onze sympathie. Echter de EU en de Bondsregering hebben met hun pogingen tot inmenging de beweging geïnstrumentaliseerd en tegenreacties van Rusland uitgelokt. We waarschuwen voor een herhaling van nationalistische en chauvinistische tendensen bij alle partijen

.

De vredesbeweging is geweldloos

Reeds in een vroeg stadium zijn de protesten geëscaleerd en werden ze gewelddadiger. Alle partijen (regering en oppositie) schuwden geweld niet. We verwachten juist  van de regeringen geweldloosheid.

 

De vredesbeweging is antifascistisch

De bewapende groeperingen op de Maidan en in andere delen van West-Oekraïne stonden onder het commando van rechts-radicalen en fascistische organisaties, in het bijzonder de partij 'Swoboda' en de 'Rechtse Sector'. Zij zetten de fascistische traditie uit de tijd van de misdadige oorlog van Nazi Duitsland tegen de USSR voort. Hun notoire antisemitisme en verbinding met neonazi's in het buitenland brengt niet alleen de Oekraïense oppositie in diskrediet, maar ook de overgangsregering waarin de rechts-radicalen belangrijke posities innemen. De Europese politici en de westerse landen hebben te weinig stelling genomen tegen deze rechtse krachten en we eisen dan ook dat deze rechts-extremistische en fascistische krachten geen deel mogen uitmaken van overgangs- en toekomstige regeringen.

 

De vredesbeweging respecteert het volkenrecht

De schaamteloze ondersteuning van het Westen bij de wisseling van de regering in Kiev, is in strijd met het principe van niet-inmenging volgens artikel 2 lid 7 van het VN handvest. Hetzelfde geldt voor de Russische inmenging op de Krim en in het oosten van de Oekraïne. Het is bovendien in strijd met  de grondwettelijke soevereiniteit van Oekraïne.

 

De vredesbeweging zet in op gemeenschappelijke veiligheid

In de internationale betrekkingen, in het bijzonder de historische zo belaste betrekkingen tussen het Westen en Rusland, moeten de rechtvaardige veiligheidsbelangen van alle staten van het 'gemeenschappelijk huis Europa' in acht genomen worden. De opmars van zowel de EU als de NAVO tot aan de Russische grenzen, is voor Moskou politiek en militair gezien een bedreiging. Oekraïne mag geen speelbal worden tegen Rusland, maar dient een bemiddelingspositie in te nemen. Sancties van het Westen tegen Rusland zenden een verkeerd signaal uit en dienen teruggedraaid te worden

 

De vredesbeweging eist:

*        Stop alle wapenhandel vanuit Europa naar Rusland en naar Oekraïne;

*        Stop de opbouw van het raketafweersysteem in Europa, dat door Rusland alleen als bedreiging wordt ervaren;

*        De NAVO moet het veiligheidsstreven van de Russische Federatie even serieus nemen als dat van Oekraïne;

*        De neutraliteit van Oekraïne dient door alle conflictpartijen geaccepteerd en gerespecteerd te worden;

*        Geen deelname van rechts-extremen en fascistische krachten in de regering van Oekraïne;

*        Een retorische ontwapening van de politiek en de media.

 

De escalatie in Oekraïne laat zien dat een omvangrijk ontwapeningsproces in Europa dringend nodig is.

 

Pasen 2014: Onderhandelen is beter dan schieten

 

Bundesausschuss Friedensratschlag

(zie: www.ag-friedensforschung.de/bewegung/baf/Welcome.html)

Kooperation für den Frieden

(zie: www.koop-frieden.de)

waarmee vrijwel de gehele Duitse vredesbeweging vertegenwoordigd is.

Pais WRI (via Frank Feiner, vert. SL)