Vredesduif met olijftak in snavel.

Kerk en Vrede voor de rechter

10-6-2011 Op maandagochtend 20 juni a.s. om 10.15 uur moet Kerk en Vrede voorzitter Henk Baars voor de Haagse kantonrechter (Prins Clauslaan 60) verschijnen vanwege een vlagincident dat zich twee jaar eerder in Den Haag heeft voorgedaan.

 

Daar organiseerde Kerk en Vrede op Veteranendag, 27 juni 2009, een alternatieve veteranendag "Gedane zaken nemen een keer" over hoe de Nederlandse politiek en samenleving omgaat met militaire conflicten uit het verleden. Vaak ook nog over de ruggen van de destijds uitgezonden militairen.

Toen de veteranen langs de Boskantkapel, de plaats van samenkomst, marcheerden, stonden deelnemers aan deze bijeenkomst met regenboogkleurige vredesvlaggen langs de kant van de weg. Zij werden verordineerd die vlaggen weg te halen en toen ze dat niet (onmiddellijk) deden, werd Henk Baars beboet.

Daarbij werd hem en andere deelnemers door een politieman toegevoegd dat "Dankzij deze mensen hebben wij nu vrijheid van meningsuiting. U moet die vlag direct weghalen." Hij zag de tegenstrijdigheid tussen beide opmerkingen kennelijk niet in: uit dankbaarheid voor de vrijheid van meningsuiting moet de vredesbeweging die dag maar even haar mening voor zich houden.

Omdat op de politieagent geen enkele (andere) reden heeft aangevoerd waarom het verwijderen van vredesvlaggen langs de route van een militaire optocht gewenst was, beschouwt Kerk en Vrede deze verordening als een flagrante schending van de - overigens niet door militairen - bevochten vrijheid van meningsuiting, dat zij en deze zaak heeft laten voorkomen, daarin ondersteund door Meindert Stelling, die meer processen heeft gevoerd tegen ontoelaatbare inperkingen van demonstratievrijheden.

Kerk en Vrede roept zoveel mogelijk mensen op om op maandagochtend 20 juni a.s. vanaf 9.45 uur met een regenboogkleurige vredesvlag te demonstreren op de stoep van de Rechtbank in Den Haag. Mensen die (nog) geen vredesvlag hebben, kunnen er ter plekke één aanschaffen of dat vooraf doen bij Kerk en Vrede.

Voor foto's en achtergronden zie: www.kerkenvrede.nl+

10-6-2011