Vredesduif met olijftak in snavel.

Kernwapens, ons een zorg

28-10-2015 Was u verhinderd om aanwezig te zijn bij het NVMP-symposium 'Kernwapens, ons een zorg' op 26 september in de Balie? Dan kunt u nu het gehele programma alsnog bekijken op video.

 

deel 1: https://vimeo.com/142506665

deel 2: https://vimeo.com/142506666

 

Deel 1: het gedeelte voor de pauze waarin de medische en humanitaire gevolgen van een kernexplosie uit de doeken worden gedaan.
Sprekers:
* Susi Snyder, Programme Leader Nuclear Disarmament, PAX
De effecten van een atoombom op Rotterdam.
* Henk Groenewegen, arts-anatoom, hoogleraar VUmc
De directe medische gevolgen van een atoomexplosie.
.* Herman Spanjaard, bedrijfsarts, duo-voorzitter NVMP
Nucleaire winter, de lange-termijn gevolgen van een atoomexplosie

 

Deel 2: na de pauze, geeft reacties van maatschappelijke organisaties op deze onaangename boodschap.
Sprekers:
* Rutger Jan van der Gaag, voorzitter artsenfederatie KNMG, bestuurder World Medical Association
* Jan Hoekema, burgemeester van Wassenaar, voorzitter Burgemeesters voor Vrede Nederland
* Mirjam de Bruin, Legal Advisor International Humanitarian Law, Nederlandse Rode Kruis
* Casper van der Zijde, ambassadeur voor vrede PAX
* Erik de Jonge namens LOSGIO, De Jonge Specialist en LOVAH,

* Discussie onderling en met de zaal, onder leiding van Peter Buijs

* Alexander Rinnooy Kan, hoogleraar UvA.
Wat kunnen mensen van goede wil doen om de route naar nucleaire
ontwapening begaanbaar en kansrijk te maken?

Bron: NVMP