Vredesduif met olijftak in snavel.

Proces Henk Baars verdaagd

21-6-2011 Het proces tegen Henk Baars is op 20 juni verdaagd. Baars had zijn identiteitsbewijs niet willen tonen, en daarmee was volgens de officier van justitie de kous af. Maar zo zat het niet helemaal: de aanleiding was het vertonen van een vredesvlag en er waren dus grondrechten in het geding...

 

De zaak stond op de rol als een 'eenvoudig zaakje tussendoor'. En zo probeerde de officier van justitie de kwestie ook te schetsen. Baars had niet voldaan aan het verzoek van een politieagent om zich te identificeren, ontkende dat ook niet en kon daarmee eenvoudig schuldig worden bevonden. Het verzoek van de verdediging om de betreffende politieman op te roepen om nader tekst en uitleg te geven, vond hij onnodig.

Daar was de advocaat van Henk Baars, Meindert Stelling het niet mee eens: er was meer aan de hand. De agent wilde de vredesvlag niet alleen los van de afzetting, maar helemaal weg hebben. Toen Baars vroeg waarom was het antwoord dat het tonen van een vredesvlag bij voorbijmarcherende veteranen respectloos zou zijn. Bij soldatendefilés en andere vormen van oorlogsverheerlijking hoor je volgens de politie dus niet te protesteren, evenmin als dat een eeuw geleden niet mocht onder het Duitse keizerrijk, - ook al kennen wij sedert 1914-1918 de gevolgen van dat beleid. Baars had volgens officier van justitie niet met de agent niet in discussie mogen treden, maar moest maar achteraf een klacht indienen.

Baars werd dus om zijn ID gevraagd omdat hij als burger gebruik maakte van de vrijheid van meningsuiting. En omdat de Haagse politie vaker op deze wijze misbruik maakt van zijn bevoegdheden (een ambtsmisdrijf volgens art. 365 Wbs) stond Stelling erop dat deze uitspraak van de agent in het proces werd meegenomen en niet buiten het dossier werd gehouden. Zo niet, dan was volgens hem de Officier van Justitie niet ontvankelijk. Vergeefs probeerde de officier van justitie te verwijzen naar de Wet Openbare Manifestatie, die niet van toepassing is op twee mannen met een vlag.

Voor het begin van de rechtszaak hadden zich enkele tientallen mensen bij de ingang van het Paleis van Justitie verzameld om daar met het tonen van vredesvlaggen het recht op de vrijheid van deze bescheiden vorm van meningsuiting te benadrukken. Binnen enkele minuten stond daar ook een politieman bij die, na telefonische consultatie van zijn meerderen, meedeelde dat deze actie zich op het randje van een niet aangemelde demonstratie bevond maar dat hij er, gezien de tekst op de vlaggen, 'vrede mee kon hebben'... .

Eerder bericht: www.vredesbeweging.nl/nieuws/veteranendag_327.html+

Bron: www.kerkenvrede.nl, 21-6-2011