Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredesactie vrijgesproken!

17-3-2014 Afgelopen donderdag 13 maart sprak de correctionele rechtbank te Brussel de belgische organisatie Vredesactie vrij in de zaak die aangespannen was door de minister van defensie Crem. Vredesactie werd vervolgd vanwege een geweldloze actie in 2008 bij het Ministerie van Defensie.

 

De actie verliep geweldloos en er werd niets beschadigd. De rechter volgt de argumentatie van de procureur en van Vredesactie en oordeelt dat het dossier tegen Vredesactie te zwak is. De rechter stelt dat de vzw geen fout heeft begaan. Vredesactie kan dus ook niet worden verplicht te geclaimde schade van 233,86 euro te betalen.

"Vredesactie is tevreden met deze uitspraak," reageert Roel Stynen, woordvoerder van Vredesactie. "Ondanks vijf jaar gerechtelijk onderzoek is het strafdossier erg zwak. Hopelijk denken overheden en bedrijven in het vervolg twee keer na voor ze organisaties proberen te vervolgen omwille van acties. Geweldloze actie is een cruciaal onderdeel van onze democratie."

Intimidatie

De correctionele dagvaarding van Vredesactie zet zich bij in een lijst van voorbeelden waarbij overheden en bedrijven sociale actie meer en meer beantwoorden met vervolging voor de rechtbank. Dit soort processen zijn een vorm van intimidatie en een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. De repressieve aanpak van activisten schrikt mensen af om geweldloze acties te organiseren of er aan deel te nemen. Om† niet te spreken van de financiŽle gevolgen die verbonden zijn aan dergelijke procedures.

Naast het invoeren van de GAS-boetes en de eenzijdige verzoekschriften is deze rechtszaak een duidelijk voorbeeld van het inperken van het fundamentele recht op vrije meningsuiting.

Imagoschade

De actie van Vredesactie kaderde in de internationale actiedag "War starts here", die wil zichtbaar maken hoe Europa betrokken is in oorlogen elders. De vredesactivisten blokkeerden de poorten van het ministerie van Defensie en hingen spandoeken op. Ondertussen was een schoonmaakploeg aan de slag om het (afwasbare) 'bloed' dat uit het ministerie van defensie stroomde, van de stoep te spoelen.

De 'verf' die gebruikt werd tijdens de geweldloze actie was theaterbloed dat eenvoudig met een emmer water kan worden opgekuist. Bovendien hadden de vredesactivisten de intentie om die opkuis zelf te doen, maar werden ze hierbij gehinderd door de politie die hen heeft opgepakt voor verhoor. Toen de vredesactivisten enkele uren later opnieuw vrij waren, was er van het theaterbloed al niets meer te zien.

Het 'bloed' had ook gewoon kunnen weg regenen, maar minister De Crem trommelde onmiddellijk enkele soldaten op om met een hogedrukreiniger alles snel weg te spoelen. Wat De Crem vooral wou voorkomen was imagoschade.

Geweldloze actie is een onderdeel van de democratie

Onze democratie is er gekomen dankzij intense sociale actie. Veel van de verworvenheden die we nu vanzelfsprekend vinden, hebben we te danken aan de ongehoorzaamheid van bewegingen en de bereidheid van mensen om zich in te zetten voor het algemeen belang.

Ook vandaag hebben we sociale actie nodig om onze democratie in stand te houden en te verbeteren.

Het feit dat we in een rechtstaat leven die democratische grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting erkent, wil nog niet zeggen dat daarmee iedere stem even hard doorweegt in de besluitvorming. Sommige stemmen klinken luider dan andere. En heel wat stemmen vormen hoogstens wat achtergrondruis.

Door geweldloos actie te voeren kan wie niet gehoord wordt, proberen zijn stem te veroveren. De ruimte daarvoor wordt ook in een democratie zelden cadeau gedaan. Via geweldloze acties breken groepen in in een debat. Ze plaatsen problemen op de agenda waar overheden het liever niet over hebben. Dat is wat Vredesactie doet. Dat is waar we blijven doen.

Vredesactie is de Belgische zusterorganisatie van de Nederlandse Vredesbeweging Pais. Beiden zijn secties van War Resisters International,

Bron: www.vredesactie.be/nl/nieuws/minister-de-crem-bijt-in-het-zand-vredesactie-vrijgesproken