Vredesduif met olijftak in snavel.

gemeenteraadsverkiezingen 2018

15-6-2017 Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft Enschede voor Vrede vorige maand 26 "programmapunten voor een gemeentelijk vredesbeleid" toegezonden aan de politieke partij(afdeling)en in Enschede. De voorgestelde punten hebben betrekking op de beleidsterreinen "vreedzaam samenleven in Enschede", "internationale oriŽntatie en mondiaal beleid" en "securitisering of verveiliging".

 

Het is de tweede keer dat Enschede voor Vrede zich met een aantal beleidsvoorstellen richt tot de verschillende programmacommissies. In 2013 ging het om een 18-tal programmapunten voor de raadsverkiezingen van 2014. Door gedurende de daarop volgende raadsperiode regelmatig haar punten o.a. via de motiemarkten, maar ook met brieven aan de gemeenteraad en contacten met verschillende raadsfracties naar voren te brengen, is de helft van deze punten op de een of andere manier ook in het gemeentelijk beleid overgenomen.

Het gaat daarbij om de in 2013 ingebrachte punten inzake vredeseducatie en jeugd- en jongerenactiviteiten die dankzij een door het college overgenomen raadsmotie in het actieprogramma 'Meedoen en Thuisvoelen' terecht zijn gekomen; het project buurtbemiddeling dat mede op aandringen van Enschede voor Vrede al in de vorige raadsperiode was begonnen en inmiddels over meerdere stadsdelen is uitgebreid; op het fors toegenomen aantal interculturele ontmoetingsactiviteiten op stedelijk niveau; de door haar bepleite toegenomen inzet bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers heeft vanzelfsprekend andere oorzaken dan haar pleidooi en mogelijk geldt dat ook voor hernieuwde aandacht voor de EUREGIO maar dan werd iedere geval het belang ervan reeds onderstreept. Het lidmaatschap van het internationale netwerk van Burgemeesters voor Vrede, waartoe de raad in het najaar van 2015 heeft besloten, is wŤl weer nadrukkelijk op initiatief van Enschede voor Vrede tot stand gekomen en dat geldt ook voor het hijsen van de Vredesvlag op de Internationale Dag van de Vrede (21 september) dat bij het Enschedese stadhuis in 2016 voor het eerst plaatsvond en voor de extra schoonmaak- en onderhoudsbeurt van de unieke Eerste Wereldoorlogmonumenten die Enschede bezit.

De afgelopen vier jaar heeft Enschede voor Vrede de gemeenteraad echter ook op andere punten benaderd. Soms met succes (zoals een verbeterde regeling voor de melding van openbare manifestaties en een verbeterd regulier contact tussen de gemeente en (vertegenwoordigers van) verschillen culturele en religieuze gemeenschappen); soms vooralsnog met minder (zoals de pleidooien tegen militaire onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten op de Technology Base Twente en tegen de wervingsactiviteiten van de Landmacht op het Van Heekplein en in het Volkspark).

Deze en ook andere punten zijn bij elkaar gebracht in de 26 "Programmapunten voor een Gemeentelijk Vredesbeleid" waarvan Enschede voor Vrede hoopt dat (een deel van) deze meegenomen worden in de verschillende verkiezingsprogramma's en waar zij zich de komende raadsperiode ook weer voluit zal inzetten.

Bron: Enschede voor Vrede