Vredesduif met olijftak in snavel.

Lokaal vredesbeleid

16-3-2010 People Building Peace heeft na de gemeenteraadsverkiezingen een brief gestuurd naar alle bij de collegevorming betrokken partijen, met een oproep om aandacht te besteden aan lokaal vredesbeleid. Ook werd een Lokale Vredesindex aangekondigd.

 

In de brief wordt o.a. gewezen op de Vreedzame School, waarvan er nu al 400 in Nederland zijn, en Burgemeesters voor Vrede. Ook wordt opgeroepen om jaarlijks op Internationale Vredesdag (21 september) de vredesvlag te hijsen op gemeentelijke gebouwen.

PBP is bezig een meetinstrument, de Lokale Vredesindex, te ontwikkelen waarmee aan de hand van een aantal indicatoren nagegaan kan worden hoe een gemeente scoort op het punt van 'vreedzaamheid'. De eerste versie ervan zal, naar verwachting, gepresenteerd worden op Internationale Vredesdag 2010.

Tekst brief: www.vredesbeweging.nl/nieuws/lokaal_vredesbeleid.pdf+

16-3-2010