Vredesduif met olijftak in snavel.

Oekraïne en de vredesbeweging

4-10-2023 Op 29 oktober a.s., 40 jaar na de grote kernwapendemonstratie in Den Haag, organiseren drie vredesorganisaties een gesprek over de oorlog in Oekraïne en de rol van de vredesbeweging. 40 jaar geleden leefde er een breed gedragen overtuiging dat massavernietigingswapens geen vrede brengen en de spanningen in de wereld slechts verhogen. Er werden verdragen voor wapenvermindering gesloten.

 

De bewapening ging echter door en bereikte ongekende hoogten. Die wapens brachten geen vrede. Er werden nieuwe vijanden gevonden en gecreëerd, oude werden in ere hersteld. Wapenindustrie en wapenhandel bloeien als nooit tevoren.

 

Vandaag overheerst in het politieke debat en in de media de roep om steeds meer en steeds krachtiger wapens. Niet alleen als reactie op de agressie van Rusland ten aanzien van Oekraïne, maar ook als vanzelfsprekend antwoord op andere geopolitieke kwesties. Voor kritische vragen is geen ruimte, laat staan voor afwijkende meningen. Toch raakt de vrede steeds verder weg, vallen er steeds meer doden en gewonden en neemt daardoor het aantal getraumatiseerde mannen, vrouwen en kinderen toe. De vernietiging is enorm. En zo wordt het iedere dag moeilijker om tot vrede te komen. Terwijl we op enig moment in Europa en in de wereld toch samen verder zullen moeten. Ook om de problemen aan te pakken waar de wereld voor staat: honger, armoede, onrecht, klimaatverandering en milieuaantasting.

 

Wie vrede wil, moet een vredesbeleid voeren. Dus niet meer wapens en hogere militaire uitgaven, maar de-escalatie, diplomatie, afschaffing van kernwapens en een streng wapenexportbeleid. Zie daarvoor ook de flyer Kies voor vredesbeleid die Stop Wapenhandel en Kerk en Vrede met het oog op de verkiezingen verspreiden; zie https://stopwapenhandel.org/kies-voor-vredesbeleid/

 

Op zondag 29 oktober spreken we daarover in de Kargadoor in Utrecht, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht, van 14.30-16.30 uur. Zaal open om 14.00 uur.

Graag opgave vooraf bij: secretariaat@kerkenvrede.nl

 

Programma:
* Opening en leiding: Harrie Lindelauff (Stop de Oorlog Amsterdam)
* Inleiding over de Oekraïne-oorlog door Jolle Demmers, hoogleraar Conflictstudies aan de Universiteit Utrecht
* Inleiding over de positie van de vredesbeweging door Wendela de Vries, onderzoeker bij Stop Wapenhandel
* Forumdiscussie over de mogelijkheden waarover vredesgroepen beschikken, met Erik v.d. Zanden (The Hague Peace Projects), Bram Grandia (Kerk en Vrede), Willem de Haan (Vredesmagazine), David de Beer (Pax Ambassade van Vrede Vlaardingen).
* Gesprek tussen sprekers, forum en zaal

Bron: Kerk en Vrede