Vredesduif met olijftak in snavel.

Samenwerking vredesbeweging

29-2-2012 Vredesbeweging Pais organiseert op 2 juni a.s. een bijeenkomst voor allen die zich actief inzetten voor de vrede, of dat zouden willen gaan doen. Hoofdmoot zal zijn een open discussie over de (on-)mogelijkheden van samenwerking.

 

Directe aanleiding is het verdwijnen van People Building Peace en het in het slop raken van het Platform Vredescultuur. Daardoor is er nu geen overkoepelende organisatie meer actief in de vredesbeweging. Dat wil overigens niet zeggen dat we uit zijn op een nieuwe koepelorganisatie. Integendeel, we denken eerder aan kleinschalige, praktische vormen van samenwerking die de effectiviteit van bestaande actie vergroten en/of leiden tot betere benutting van menskracht en geld.

De bijeenkomst is ook niet bedoeld als een formeel overleg tussen organisaties. Vredesactivisten zijn vaak actief in meerdere organisaties en het lijkt ons nuttig dat zij eens overleggen over hoe hun inzet het meest effectief kan zijn, ook over de grenzen van organisaties heen.

Om niet teveel tot navelstaren te vervallen, hebben wij iemand uitgenodigd van de Vlaamse vredesorganisatie VredesActie. De vredesbeweging lijkt daar meer te floreren dan hier, dus wellicht kunnen we ons laten inspireren en liggen er ook over de grens samenwerkingsmogelijkheden.

Vanuit wat er over is van het Platform Vredescultuur is steun uitgesproken voor deze bijeenkomst. Er zal mede van afhangen of het Platform zichzelf zal opheffen of toch nog een rol ziet in de toekomst.

Praktische informatie:
Plaats: EMMA Centrum, Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht.
Tijd: zaterdag 2 juni, 13 uur tot 17 uur.
Aanmelden: Niet strikt nodig, maar als je je opgeeft via info@vredesbeweging.nl of 015-785.01.37 houden we je op de hoogte.

Voor de bijeenkomst is er om 11 uur de jaarlijkse ledenvergadering van Vredesbeweging Pais.+

29-2-2012