Vredesduif met olijftak in snavel.

Samenwerking vredesbeweging

24-5-2012 Op 2 juni a.s. is er in Utrecht een bijeenkomst van mensen die actief zijn in de vredesbeweging. Ze gaan bekijken wat de (on)mogelijkheden zijn van samenwerking. Er hebben zich al 25 mensen aangemeld die tezamen werkzaam zijn in ruim 20 vredesorganisaties. Er is nog ruimte voor meer.

 

Van de ca. 35 vredesorganisaties die we kennnen in Nederland zal dus meer dan de helft op de een of andere manier vertegenwoordigd zal zijn. Dat is belangrijk want het gaat weliswaar niet om een formele bijeenkomst van organisaties, maar we denken wel dat er meer succesvolle aanzetten uit zullen voortkomen naarmate er meer actieve mensen uit de volle breedte van de vredesbeweging aanwezig zijn.

Onderstaand treft u het programma van de bijeenkomst aan. Dat wijkt wat af van het gebruikelijke 'inleiders en vragen stellen'. We hebben veel tijd ingeruimd voor eigen inbreng en onderlinge discussie. Maar ook daar moet het niet bij blijven. Een middag scherpzinnige analyse en bevlogen discussie waarna niets meer volgt, is voor ons niet voldoende. Wat we willen is concrete aanzetten voor haalbare samenwerking. Geen grootse nieuwe opzetten maar kleine projectjes die het huidige werk van de deelnemers makkelijker maken.

Programma
12.30 Binnenkomst (koffie/thee en soep staan klaar)

13.00 Welkomswoord Fred Valkenburg, toelichting programma, voorstellen van de sprekers.

13.10 Jan Van Criekinge over de situatie in BelgiŽ waarvan we hopelijk iets kunnen leren. Jan is eindredacteur van 'De Wereld Morgen', de succesvolle nieuwe spreekbuis van progressief/alternatief BelgiŽ.

13.25 Chris Geerse over wanneer samenwerken wel en wanneer niet verstandig is. Met aanduiding van enkele concrete mogelijkheden.

13.40 Ronde waarin iedereen de gelegenheid krijgt concrete activiteiten naar voren te brengen die zich lenen voor samenwerking en waaraan hij/zij zelf werkt of wil gaan werken. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk niet om allerlei goede ideeŽn die door anderen uitgevoerd zouden moeten worden.

14.30 Discussieronde over de in de vorige ronde naar voren gebrachte concrete samenwerkingsmogelijkheden. Mogelijkheid om aan te geven mee te willen doen aan bepaalde projecten.

15.10 Benoeming door de gespreksleider van de geopperde samenwerkingsmogelijkheden waarover na de thee verder gepraat wordt.

Via de email zijn reeds de volgende samenwerkingsplannen naar voren gebracht:
- Communicatie en nieuwsvoorziening
- Het Vredespad in Eindhoven
- IdeeŽn omtrent het minimaal noodzakelijke contact tussen vredesgroepen
- Een concrete uitwerking van samenwerking met Vlaamse vredesgroepen

15.15 Theepauze

15.30 Introductie op naar voren gebrachte projecten en indeling van werkgroepjes.

15.40 Spijkers met koppen slaan: in kleine groepjes (workshops) verder praten en afspraken maken over de uitvoering van plannen die haalbaar lijken.

16.30 Afsluitende bijeenkomst met de presentatie van de geslagen spijkers met koppen.

17.00 Einde. Gelegenheid tot napraten tot uiterlijk 18.00 uur.

Praktische informatie

Adres Gebouw EMMA: Cremerstraat 245, 3532 BJ Utrecht (ingang tegenover Cremerstraat 222)
Buslijnen 5 richting Kanaleneiland (via Oog in Al), 28 richting Vleuten of Bus 37 richting Maarssen.
Uitstappen bij de tweede halte "Hasebroekstraat" (na 3 minuten).
Per auto met routeplanner voer in Cremerplein: 3532 BX. Daar is de beste parkeergelegenheid.
De website van Emma geeft uitstekende routetips.

Toegang gratis. Aanmelden niet nodig.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Vredesbeweging Pais
Vlamingstraat 82, 2611 LA Delft; Tel. 015-785.01.37; info@vredesbeweging.nl

24-5-2012