Vredesduif met olijftak in snavel.

Samenwerking Vredesbeweging

4-6-2012 Vredesbeweging Pais organiseerde op 2 juni een bijeenkomst waarvoor iedereen die actief is binnen de vredesbeweging was uitgenodigd. De opkomst was groter dan verwacht: 53 mensen tezamen actief in ca. 35 vredesorganisaties. Het leverde, naast veel ideeŽn, ook enkele concrete resultaten op.

 

In zijn inleiding ging Chris Geerse in op het grote aantal, meest kleine, vredesorganisaties. Is dit een teken van grote bloei of is het hard noodzakelijk duchtig te fuseren? Chris denkt geen van beide en pleit voor onderlinge afstemming en samenwerking zodat een mooi mozaÔek ontstaat dat de vredesbeweging een gezicht naar buiten geeft.

Daarna vertelde Jan Van Criekinge, eindredacteur van De Wereld Morgen, over het functioneren en de totstandkoming van deze Vlaamse nieuwssite. Met een kleine betaalde redactie en vele freelancers en burgerjournalisten, wordt in feite een digitaal dagblad gemaakt dat anders dan de gewone dagbladen veel aandacht besteed aan nieuws en meningen uit progressieve/alternatieve kring. De Wereld Morgen is redactioneel onafhankelijk maar wordt door een breed scala aan maatschappelijke organisaties ondersteund waaronder de vakbeweging en veel vredesorganisaties. De inleiding van Jan leidde tot een geanimeerde discussie o.a. over de mogelijkheid om zoiets ook in Nederland op te zetten.

Daarna was er een ronde waarin iedereen naar voren kon brengen waar hij mee bezig is en aangeven waar de samenwerkingsmogelijkheden zitten. Dit bleek zoveel te zijn dat de voorzitter de teugels moest aantrekken en iedereen het moest doen met enkele minuten spreektijd. Frustrerend voor sommigen, maar het leverde wel een aardig beeld in vogelvlucht op van waarmee men bezig is in de vredesbeweging.

Gelukkig kon men verder praten in 5 werkgroepjes t.w.: Een mooi MozaÔek (samenwerkingsstructuur vredesbeweging), Communicatie en Nieuwsvoorziening, Internationale Samenwerking, Vredeseducatie, en Vredesweek 2012.

Enkele werkgroepen presenteerden al aan het eind van de bijeenkomst hun resultaten, andere komen nog met een schriftelijk verslag.

Concrete resultaten en aanbevelingen:


Er komt jaarlijks een bijeenkomst van vredesorganisaties. In 2013 zal die georganiseerd worden door de SVAG.

Vredesorganisaties wordt aangeraden een bijdrage te leveren aan de Vredesweek. De Vredesweek is een initiatief van IKV Pax Christi (Ministerie van Vrede). Zij konden helaas op deze bijeenkomst niet aanwezig zijn maar hebben laten weten deelname van andere (plaatselijke afdelingen van) vredesorganisaties op prijs te stellen. Er is dus ruimte om er een gebeuren van de hele vredesbeweging van te maken.

Er wordt in klein comitť verder gepraat over betere afstemming binnen de bestaande communicatiestructuur van de vredesbeweging, vergroting van de bekendheid ervan en eventuele toevoeging van nog ontbrekende elementen. In afwachting daarvan wordt aanbevolen dat alle mensen die actief zijn binnen de vredesbeweging zich abonneren op De Vredeslijst en VredesNieuws en daar ook gebruik van maken voor het publiceren van hun nieuwsberichten, aankondigingen, ideeŽn, enz. De Vredeslijst is ook bedoeld voor onderlinge discussie. Verder is het erg wenselijk dat alle evenementen, bijeenkomsten e.d. vroegtijdig op de Vredesagenda komen.

Verslag: Chris Geerse, 4-6-2012