Vredesduif met olijftak in snavel.

Jaarlijkse Vredesdag SP

20-10-2021 Op 13 november houdt de SP haar jaarlijkse Vredesdag. Aan bod komen: de Westerse nederlaag in Afghanistan, nieuwe kernwapens in Volkel, nieuw bondgenootschap Engeland, de VS en AustraliŽ (AUKUS), de macht van de wapenindustrie. Er zijn sprekers en er is een paneldiscussie.

 

De SP schrijft:

De SP nodigt u graag uit deel te nemen aan de jaarlijkse Vredesdag die dit jaar op zaterdag 13 november a.s. in Amersfoort wordt gehouden. Snouckaertlaan 70, 3811 MB Aanvang 11/00u - Einde 16.00u.

Daarbij komen de volgende onderwerpen aan bod.

- Wat is de betekenis van de Westerse nederlaag in Afghanistan?

- Waarom willen de VS nieuwe kernwapens in Volkel, en andere plaatsen in Europa?

- Waarom hebben Engeland, de VS en AustraliŽ een nieuw bondgenootschap (AUKUS) gesloten?

- Wat is de macht van de wapenindustrie? In Nederland, in de EU en in de wereld?

Dat zijn de brandende actuele vragen die de SP bespreekt op de jaarlijkse vredesdag.

Lilian Marijnissen start de dag met haar visie op de vraag wat veiligheid in de wereld zou moeten zijn en doet voorstellen voor vredespolitiek.

Genoemde onderwerpen zullen worden behandeld door de Vlaamse professor Tom Sauer van de universiteit van Antwerpen en de internationale vredesactivist, ook van Vlaamse komaf, Ludo de Brabander. Sauer spreekt over de stand van de permanente oorlog. Ludo de Brabander gaat in op de militarisering van de EU en nieuwe Amerikaanse kernwapens in Europa. Atlas van de wapenmacht. Ook presenteert de SP de 'Atlas van de wapenmacht'. De atlas brengt de omvang ťn de macht van de internationale wapenindustrie in kaart. Een panel over wat 'ons' te doen staat besluit de dag. Daaraan neemt naast Sauer en De Brabander ook SP-Kamerlid Jasper van Dijk deel. In alle gevallen is er gelegenheid voor het stellen van uw vragen en opmerkingen.

De SP zoekt de discussie en vooral de samenwerking van met alle progressieve organisaties op het terrein van vredes-, vakbeweging en milieu- en mensenrechtenorganisaties. Doel daarvan is een sterke burgerbeweging op het terrein van vrede en mensenrechten.

Het is de eerste keer na de dieptepunten van de COVID-crisis dat we weer een vredesdag met publiek in de zaal houden. De vorige, in 2020, was digitaal. Maar de zaal in Amersfoort heeft een beperkte omvang. Daarom vragen we u zich aan te melden.

Zie voor precieze programma en aanmelding:†https://doemee.sp.nl/vredesdag.

Bron: SP