Vredesduif met olijftak in snavel.

Symposium Vredeseducatie

23-3-2011 Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert Pais een symposium waarin aandacht zal worden geschonken aan de verschillende wijzen waarop vanuit de vredesbeweging invulling wordt gegeven aan vredeseducatie.

 

Op het programma staan:
- Prof. Lennart Vriens over 'wat moeten vredesgroepen met vredeseducatie'.
- Het vredeseducatieprogramma van het Huis van Erasmus.
- Wim Robben (SVAG) over het kinderproject in Brabant.
- Het vredeseducatieproject van het Vredesburo Eindhoven.
- Het lesprogramma van het Vredesinformatiecentrum Groningen.

Aanvang: 10.30 uur. Einde: ca. 15.30 uur.

Na afloop van het symposium is er, tot ca. 17 uur, de jaarvergadering van de vereniging Pais, die in tegenstelling tot het symposium alleen bedoeld is voor leden.

Plaats: "Emma", Cremerstraat 245/247 te Utrecht
 
Nadere informatie: Nico Faber, tel. 071-521.14.72  of  nicofaber.pais@casema.nl+

23-3-2011