Vredesduif met olijftak in snavel.

Mondiale Vredesindex 2012

14-6-2012 Wederom is er een wereldwijde vredesindex opgesteld die aangeeft in welke mate landen er in slagen een duurzaam vreedzame samenleving te organiseren. Het blijkt dat de wereld in 2011 iets vreedzamer is geworden ondanks meer interne conflicten.

 

Rekening houdend met 23 indicatoren in 158 landen, zag de Vredesindex "verbeteringen in de algemene scores in alle regio's" met uitzondering van het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Door de onrust rond de Arabische Lente, die negatief scoorde, werden de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara niet gerangschikt als minst vreedzame regio ter wereld.

De vijf grootste dalers liggen in de regio waar de Arabische lente zich afspeelde. SyriŽ kende de grootste achteruitgang en daalt met 31 plaatsen tot op nummer 147.

Net zoals de afgelopen twee jaar was SomaliŽ opnieuw het minst vreedzame land, terwijl IJsland als meest rustige plek ter wereld werd aangeduid.

Het ingrijpen door Westerse 'vredes-'machten blijkt nog steeds weinig succesvol. Irak scoort op plaats 155 en Afghanistan op de voorlaatste plaats.

Nederland scoort steeds slechter en staat nu op plaats 28. In 2008 was dat nog plaats 22. Ook China, de VS en Rusland scoorden relatief lager.

Voor het eerst werd er naast de gewone Vredesindex, die naar negatieve factoren kijkt, ook een Positieve Vredesindex gemaakt. Die kijkt naar factoren die voorwaarden voor een vreedzame samenleving zijn, zoals goed bestuur, eerlijke verdeling van welvaart en het ontbreken van corruptie.

Op deze index, waarin 108 landen werden meegenomen, scoort Nederland aanmerkelijk beter n.l. op de 6e plaats. Zweden kwam als beste uit de bus en Zimbabwe als slechtste. Er blijkt een sterk verband tussen welvaart en vreedzaamheid te bestaan.

De Vredesindex is gebaseerd op onderzoek door de Economist Intelligence Unit. Het complete rapport is hier te downloaden (6,8 Mb).

Ontleend aan: www.dewereldmorgen.be