Vredesduif met olijftak in snavel.

VredesMagazine

29-3-2024 In maart verscheen het tweede nummer van 2024 van VredesMagazine. VredesMagazine is een kwartaalblad over oorlog en vrede, over machtspolitiek en veiligheidsbeleid. En over alternatieven voor geweld en het opbouwen van een vredescultuur. VredesMagazine analyseert, stemt tot nadenken en schudt mensen wakker. U kunt VredesMagazine nu online lezen of downloaden. Een jaarabonnement kost € 12,-.

 

U kunt VredesMagazine online lezen of downloaden. U kunt ook een gratis proefnummer aanvragen of een abonnement nemen voor € 12,- per jaar.

 

In dit nummer leest u onder meer de volgende artikelen.

 

'KERNWAPENS HOREN IN EEN MUSEUM'
Pleidooi van Artsen voor Vrede: Kernwapens moeten weer op de politieke agenda.
Willem de Haan

 

MILITAIRE BANDEN MET ISRAĖL
Verzet tegen militaire samenwerking met Israėl groeit.
Martijn de Rooi

 

DE FRANSE DIENSTPLICHT SLUIPT DICHTERBIJ
Frankrijk werkt hard aan een verplichte militaire dienstplicht. En jongeren moeten al een dag naar een militaire kazerne.
Stan Meuwese

 

ISRAĖLISCHE DIENSTWEIGERAAR TAL MITNICK
'Ik doe wat ik moet doen. Ik ben gematigd, geweldloos en vreedzaam'
Willem de Haan

 

PERSVRIJHEID IN TIJDEN VAN OORLOG
Journalisten hebben de taak meer gezichtspunten te laten zien. Vooral in tijden van oorlog.
Step Vaessen

 

KIJK ZAKELIJK EN BETROKKEN NAAR DE OORLOG IN OEKRAĻNE
Guido van Leemput

 

ISRAĖLISCHE OORLOGSPROPAGANDA EN DE VERNIETIGNG VAN GAZA
Jip van Dort

 

EEN GEWELDDADIGE DIALOOG
Willemijn Verkoren

 

OVERDREVEN NAVO-ALARMISME
Rein Heine

 

DEFENSIEDEBAT IN DE TWEEDE KAMER
Jan Schaake

 

VredesMagazine is een gezamenlijke uitgave van het Haags Vredesplatform (HVP), Humanistisch Vredesberaad (HVB), Vredesbeweging Pais, Samenwerkingsverband Stop de Wapenwedloop, Anti-Militaristies OnderzoeksKollektief VD AMOK en Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) afdeling Nederland.

Bron: VredesMagazine