Vredesduif met olijftak in snavel.

Zondag 24 maart vredesprotest

20-3-2024 Stop de Oorlog Amsterdam organiseert op zondag 24 maart van 18.00 tot 19.00 uur een vredesdemonstratie op het Spui in Amsterdam tegen de oorlogen in Oekraïne en Gaza. De organisatoren van de demonstratie roepen op tot diplomatieke onderhandelingen om de oorlogen te stoppen. Ze pleiten voor vreedzame conflictbeheersing en ontwapening. Eén van de sprekers is Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede.

 

Zondag protestactie Spui voor diplomatie en staakt het vuren
Zondag 24 maart demonstreert Stop de Oorlog Amsterdammet een manifestatie op het Spui opnieuw tegen het voortduren van de oorlog in Oekraïne en Gaza en vóór onderhandelingen om de oorlogen zo snel mogelijk te stoppen.

 

Spreker is onder meer theoloog Henk Baars, voorzitter van Kerk en Vrede. Hij is de laatste tijd regelmatig in het nieuws met zijn oproep tot vredesonderhandelingen en een staakt het vuren in Oekraïne. Natuurlijk zal dat niet gemakkelijk worden. Maar juist met je vijanden moet je gaan praten, zegt Baars.

 

Nu al twee jaar protesteren we tegen de illegale overval van Rusland op Oekraïne, maar ook tegen het uitblijven van diplomatieke initiatieven vanuit het westen om de oorlog te beëindigen en tot een nieuwe veiligheidsstructuur voor Europa te komen.

 

Tijdens de actie zondag is er muziek van muzikanten van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht, er zijn dichters en met twee minuten stilte herdenken we de slachtoffers aan beide kanten. Na afloop zingen we samen Dona Nobis Pacem - Geef Ons Vrede.

 

Militaire logica of de-escalatie
Nu al twee jaar horen we van de experts dat het sturen van steeds meer en steeds geavanceerdere wapens naar Oekraïne het beste is dat we kunnen doen voor onze veiligheid. Toch zeggen diezelfde experts nu dat die veiligheid steeds verder afneemt, dat een oorlog met Rusland bijna onontkoombaar is en dat we onze hele maatschappij moeten ombouwen naar een oorlogseconomie. Terwijl de geschiedenis van de mensheid laat zien dat het opstapelen van steeds meer wapens, uiteindelijk alleen maar tot oorlogen leidt. Wie vrede wil, zal juist moeten ontwapenen en andere vormen van conflictbeheersing moeten ontwikkelen dan oorlogvoeren.

 

Dat militairen elk probleem definiëren in militaire termen, kun je ze niet kwalijk nemen. Maar wat in de politiek en de publieke opinie volstrekt ontbreekt, is de stem van de redelijkheid, de diplomatie en vredespolitiek, gericht op duurzame vrede op lange termijn. Waar zijn de gezaghebbende diplomaten gebleven, zoals Max van der Stoel of Jan Pronk.

 

Nucleaire holocaust
Naast de oorlog in Oekraïne is het nu ook oorlog in het Midden-Oosten en ook hier levert Nederland wapens en ondersteunt het militair optreden in Gaza en Jemen. De vredesbeweging waarschuwt voor militarisering van onze samenleving en voor het gevaar van een nieuwe wapenwedloop. Dit leidt tot een ongehoorde verhoging van de uitgaven voor defensie ook in Nederland. Daarmee neemt ook het risico toe van een wereldoorlog en een nucleaire holocaust.

 

Internationale betrekkingen lijken tegenwoordig steeds meer gericht op confrontatie in plaats van dialoog en matiging. Maar conflicten los je niet op door met geweld te proberen de machtsverhoudingen te veranderen. Voor duurzame veiligheid en vrede zijn diplomatie en de-escalatie nodig.

 

Zondag 24 maart 2024, Spui, Amsterdam van 18.00 - 19.00 uur.

Bron: Stop de Oorlog Amsterdam