Vredesduif met olijftak in snavel.

Wol tegen kernwapens

6-8-2014 Een halve kilometer roze gebreide vredessjaal is afgelopen week afgeleverd bij Wool Against Weapons in Engeland. De 507 meters werden in Nederland vervaardigd als onderdeel van een elf kilometer lang protest tegen de modernisering van het Britse atoomwapenprogramma Trident.

 

Het gigantische roze protest zal aanstaande zaterdag, 9 augustus worden uitgerold tussen twee Britse kernwapenfabrieken, in Aldermaston en Burghfield. Ook Nederlandse vredesactivisten zullen daarbij aanwezig zijn.

In Nederland richt de campagne zich ook tegen de Amerikaanse kernwapens op vliegbasis Volkel (NB).

Van april tot en met juli 2014 voerden Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven in Nederland de campagne Wol Tegen Wapens, ter ondersteuning van de Britse campagne Wool Against Weapons.

Op de oproep om een meter roze sjaal te breien werd massaal gereageerd. In vier maanden tijd kwam een halve kilometer roze vredessjaal tot stand: een fantastisch resultaat, gerealiseerd door honderden sympathisanten in het hele land.

Op 29 juli werden deze 507 meters persoonlijk afgeleverd bij Wool Against Weapons-initiatiefneemster Jaine Rose in Stroud (GB). Daar werden ze samengevoegd met de duizenden meters vanuit de hele wereld die inmiddels al zijn ingeleverd.

Op 9 augustus (Nagasaki-dag) wordt de (minstens) elf kilometer lange roze vredessjaal uitgerold tussen twee kernwapenfabrieken in Zuid-Engeland, in Aldermaston en Burghfield.

De campagne Wool Against Weapons is onderdeel van een grote en breed gedragen campagne tegen de modernisering van het Britse kernwapenprogramma Trident, ten koste van 100 miljard Brits belastinggeld.

Met de Nederlandse deelname aan Wool Against Weapons wordt ook de aandacht gevestigd op de Amerikaanse kernwapens die o.a. op vliegbasis Volkel (NB) zijn gestationneerd. Ook deze kernwapens zullen worden gemoderniseerd, tegen de wens van de meerderheid van de Tweede Kamer.

De campagne tegen de kernwapens op Volkel krijgt binnenkort een vervolg.

Wool Against Weapons wordt ondermeer ondersteund door Campaign for Nuclear Disarmament (CND), Trident Ploughshares, International Women's Peace Service en vele anderen.

De Nederlandse campagne Wol Tegen Wapens is een initiatief van Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven.

Het verloop van de Nederlandse campagne Wol Tegen Wapens is zichtbaar op de website http://www.omslag.nl/woltegenwapens/

Omslag-medewerker Dick Verheul maakte een film-opname van alle 503 creaties die bij Omslag werden ingeleverd. Zie hier: http://www.youtube.com/watch?v=ifa81MoxLEg

6-8-2014