Vredesduif met olijftak in snavel.

Vredessymposium

24-8-2015 Het vredessymposium bestaat uit twee onderdelen. Er wordt een Vredesmanifest gepresenteerd dat gericht is op de politiek. Daarnaast is er specifiek aandacht voor vredesmissies waarin geen wapens worden gebruikt en burgers een grote rol spelen. Vredeswerkers uit conflictgebieden vertellen over de successen en de uitdagingen van hun werk.

 

Locatie: Perscentrum Nieuwspoort zaal Wandelganger, Lange Poten 10, 2511 CL Den Haag. Aanvang: 13 uur.

 

Het openslaan van de krant of het aanzetten van de televisie is tegenwoordig al genoeg om te worden geconfronteerd met de meest schrijnende oorlogsbeelden. Een gewonde vader die zijn eveneens gewonde kindje probeert te troosten; een bejaarde vrouw die dakloos is geworden nadat haar huis is verwoest. Vaak is er een constante dreiging van geweld. De situatie waarin deze mensen verkeren gaat ons zeer aan het hart. Daarom organiseert een aantal prominente Nederlandse vredesorganisaties op de Internationale Dag van de Vrede een vredessymposium getiteld: 'Investeer in Vrede'.

 

Het Vredesmanifest "Laat de kinderen spelen: Investeer in vrede" is onze reactie op het onlangs verschenen Manifest Over Versterking van de Nederlandse Defensie. Met het Vredesmanifest onderstrepen we het belang van het voorkomen van oorlogen en de oplossing daarvan zonder wapens en doen aanbevelingen hiertoe aan de politiek. Wij opperen verassende visies op bondgenootschappen, het oplossen van gewapende conflicten en het belang van vredesmissies zonder wapens. Het Vredesmanifest is geen blauwdruk, maar wil een aanzet vormen tot opbouwende maatschappelijk en politieke discussie als het gaat om bereiken van duurzame vrede.

 

Boeiende verhalen van vredeswerkers uit conflictgebieden zullen illustreren hoe deze 'andere aanpak' in zijn werk gaat. Zo vertelt Mieke van Opheusden over haar werk in Guatamala en vertelt Stephanie Buljugic over haar werk in Zuid-Sudan en Sri Lanka voor Nonviolent Peaceforce, de grootste internationale organisatie die ongewapende vredesmissies onderneemt. Tot slot is er aandacht voor de dreigende burgeroorlog in Burundi, waar Stephanie Mbanzendore ons over vertelt. Zij illustreert hoe vreedzame interventie mogelijke verdere escalatie kan voorkomen en waarom dat zo belangrijk is.

 

We kijken uit naar uw komst!


U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: vredessymposium@gmail.com
Vermeldt u s.v.p. in het onderwerp van de e-mail waar u de uitnodiging gezien heeft bv: Aanmelding Vredessymposium Just Peace of Aanmelding Vredessymposium Vredesmedia

 

Het vredessymposium is een initiatief van:
Burundi Women for Peace and Development, EIRENE Nederland, Christian Peace Makers Teams, Peace Brigades International, Peace SOS (i.o.), Platform Vrouwen & Duurzame Vrede.

24-8-2015