Vredesduif met olijftak in snavel.

Grootste vredesvlag ter wereld

24-9-2012 Op vrijdag 21 september 2012, de internationale dag van de vrede, ontvouwde Vrede vzw samen met het Vredeshuis en enkele Gentse scholen de 'grootste vredesvlag ter wereld'.

 

vredesvlag op de markt in GentOp de jaarlijkse Internationale Dag voor de Vrede roept Vrede vzw traditioneel op om de vredesvlag uit te hangen. Tijdens deze editie wilde men echter nog meer: het record van de grootste vredesvlag ter wereld, dat in 2009 in het Italiaanse Lecce gevestigd werd, moest naar Gent gebracht worden.

En met succes! Activisten van Vrede vzw, leerlingen en leerkrachten van het Laurentinstituut, het Sint-Lievenscollege, het Instituut van Gent, de Toverboom†en de Oogappel, medewerkers van het Vredeshuis en de Gentse burgemeester DaniŽl Termont ontvouwden een vredesvlag van 50 op 30 meter en zetten daarmee hun eis voor ontwapening kracht bij.

De wereld gaf vorig jaar 1,74 biljoen dollar uit aan militaire bestedingen. Dit bedrag staat in schril contrast met de wereldwijde uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking die daar nog geen tiende van bedragen. Voor Vrede vzw is het duidelijk: "Onze planeet wordt bedreigd door talrijke economische, sociale, gezondheids- en milieucrisissen. Het is daarom noodzakelijk dat er werk wordt gemaakt van een heroriŽntering van deze middelen om aan de echte menselijke behoeften te voldoen. Ontwapening is nodig om ruimte te maken voor ontwikkeling."

Een eerste bescheiden stap tot ontwapening zou een wereldwijd wapenhandelverdrag kunnen zijn. Elk jaar wordt er tussen de 45 en 60 miljard dollar aan wapens verhandeld. Driekwart daarvan gaat naar ontwikkelingslanden. In veel gevallen worden ook autoritaire regimes bedeeld.

De Europese Unie verhandelde zelf met de dictatoriale regimes van de Arabische wereld voor miljarden euro aan wapens, ook al beschikt ze over bindende criteria die de wapenhandel aan banden moet leggen. In 2009, voor het uitbreken van de Arabische lente, ging dit over 11,6 miljard euro.

De voorbije zomer werd er binnen de Verenigde Naties onderhandeld over een wereldwijd verdrag dat de wapenhandel beter moet reguleren. Enkele grote wapenexporteurs, waaronder de Verenigde Staten, Rusland en China lagen dwars, waardoor een akkoord uitbleef.

Toch verklaarde een groep van 90 landen voort te zullen blijven ijveren voor een wereldwijd wapenhandelverdrag. Een eerste gelegenheid hiertoe is de jaarlijkse Algemene Vergadering van de Verenigde Naties die in september plaatsvindt.

Voor Vrede vzw moet zo'n verdrag een duidelijke doelstelling hebben: geen export van wapens naar situaties waar potentieel mensenrechten geschonden kunnen worden, waar het internationaal recht met de voeten getreden wordt of waar ze de duurzame ontwikkeling verhinderen.

Ook moet het verdrag allesomvattend zijn, met andere woorden: niet alleen gericht tegen wapens, maar ook tegen munitie en ander militair materiaal. Daarnaast moet het verdrag alle soorten van transfers bevatten: import, export en heruitvoer, met inbegrip van alle tussenpersonen en eindbestemmingen. Tot slot roept Vrede vzw op tot een werkbaar en afdwingbaar verdrag, wat impliceert dat het duidelijke richtlijnen moet bevatten voor toepassing, transparantie en verantwoording.

Bron: www.dewereldmorgen.be, 21-9-2012