Vredesduif met olijftak in snavel.

VS: oproep tot desertie

22-12-2009 In antwoord op de aankondiging van president Obama op 1 december j.l. dat hij 30.000 manschappen extra naar Afghanistan zou sturen volgt een felle reactie van March Forward!, een vereniging van soldaten en veteranen. Zij roepen op tot dienstweigering en desertie.

 

March Forward! werd opgericht in 2008 en het doel van de organisatie is 'iedereen te verenigen die als VS militair hebben gediend en nog dienen en die willen opkomen voor onze rechten en voor wat rechtvaardig is'. De organisatie verdedigt het recht bevelen te weigeren, die in strijd zijn met het recht of de moraal.

Op 3 december verklaarden zij in een persconferentie 'Wij roepen alle militairen in dienst op geen gevolg te geven aan bevelen om naar Afghanistan en Irak te vertrekken. Wij bieden jullie onze volledige steun en solidariteit aan. Sluit u aan bij onze strijd om er voor te zorgen dat er geen soldaten of burgers hun leven verliezen in deze misdadige oorlogen'. Zij motiveerden dit met hun eigen ervaringen.

Prysner: 'Er was geen computerscherm tussen mijzelf en de burgerbevolking die daaronder te lijden had. Ik was 12 maanden in Irak, en deed van alles, gevangenen ondervragen, bewakingspatrouilles en bestorming van huizen. Door mijn ervaringen uit de eerste hand radicaliseerde ik. Geloofde ik eerst dat ik Irak hielp bevrijden en het leven van onderdrukte mensen te verbeteren, ik merkte al snel dat ik in Irak was als onderdrukker om de weg vrij te maken voor multinationals van de VS zonder op mensenlevens te letten. Ik begreep dat de bezetting waaraan ik meedeed deel uitmaakte van een misdaad tegen de mensheid. Ik begreep dat de illegale verovering van Irak was voor winst, door een systeem dat goed is voor een kleine klasse superrijken, wiens eindeloze begeerte naar rijkdom ten koste gaat van werkende mensen in de Verenigde Staten en daarbuiten.'

James Cirello: 'Tijdens de bezetting van Irak werd de waarheid van wat de regering van de Verenigde Staten met het land Irak heeft gedaan steeds duidelijker. Open water stroomde door de straten in de buurt waar kinderen voetbal speelden. Gezinnen werden uit hun huizen gegooid door enkele beschuldigingen van anderen. Auto’s werden door de militairen in beslag genomen als mensen niet de juiste documenten konden laten zien waarmee zij het eigendom van hun wagen konden aantonen. Deze en andere gebeurtenissen hielpen mij in de versterking van mijn weerstand tegen de zogenaamde War on Terror'. Hij verliet de kazerne in Vicemnza toen hij opnieuw werd opgeroepen om naar Irak of Afghanistan te gaan.

De organisatie voert bovendien aan dat de uitzendingen naar Irak en Afghanistan niet in overeenstemming zijn met de eed die elke aangenomen soldaat dient af te leggen, namelijk dat hij is ingelijfd om 'de grondwet van de Verenigde Staten te verdedigen' en niet wat daarmee in strijd is.

Sinds oktober 2001 zijn meer dan 50.000 soldaten gedeserteerd in verband met Afghanistan of Irak.+

Bron: Dahr Jamail, Truthout Report, 3-12-2009