Vredesduif met olijftak in snavel.

Rechtszaak over wapenexport

29-8-2016 Enkel wapenleveranciers zelf kunnen een verleende exportvergunning via de rechtbank aanvechten, ngo's dus niet. Dat heeft de rechtbank 25 augustus besloten.

 

Het bezwaar van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), Stop Wapenhandel en PAX tegen de verlening van een vergunning voor de overdracht van militair materieel, is door de rechtbank Noord-Holland niet-ontvankelijk verklaard. Volgens de rechtbank heeft de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de ngo's terecht niet ontvangen in hun bezwaar.

 

De minister verleende een vergunning aan Thales Nederland voor de overdracht van militair materieel naar Frankrijk ten behoeve van de Egyptische marine ter waarde van 34 miljoen euro. Volgens de ngo's heeft de staat de mensenrechtentoets die aan een dergelijke levering voorafgaat niet goed toegepast. De organisaties maken zich onder andere grote zorgen om de inzet van het geleverde materieel door de Egyptische marine in de blokkade van Jemen, waardoor grove mensenrechtenschendingen plaatsvinden.

 

De rechtbank heeft echter besloten dat de belangenorganisaties een vergunning niet mogen aanvechten, omdat zij volgens de Douanewet van de EU niet 'rechtstreeks en individueel geraakt worden' door de levering. Volgens de rechtbank heeft de regering bij de invoering van de EU-regels in 2014 de Nederlandse wet buiten werking gesteld. Waar voorheen belangenorganisaties wel toegang tot het recht hadden, kunnen nu alleen wapenbedrijven zelf een vergunning aanvechten.

 

De ngo's hadden oktober vorig jaar tegen de verlening van de wapenexportvergunning bezwaar aangetekend en twee maanden later een verzoek tot intrekking van de exportvergunning ingediend. De regering heeft op 1 juni jl. het bezwaar en intrekkingsverzoek behandeld en de drie ngo's niet-ontvankelijk verklaard, waarna ze de rechtbank inschakelden. De ngo's voelen zich door het besluit van de rechter ,,buiten spel gezet", aldus advocaat Jelle Klaas. ,,Er is nu niemand die om humane redenen op kan komen tegen wapenexport. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de Nederlandse wetgever."

 

Overgenomen uit Ravage Webzine. Oorspronkelijk artikel

29-8-2016