Vredesduif met olijftak in snavel.

Niet nog meer wapens!

3-2-2017 Picketline Stop Wapenhandel bij netwerkbijeenkomst wapenindustrie en Europese krijgsmachten. Woensdag 15 februari - 8.30 uur - Hotel NH, Van Leijenberghlaan 221, Amsterdam.

 

Op 15, 16 en 17 februari komen vertegenwoordigers van de wapenindustrie, Europese krijgsmachten en de NAVO naar Amsterdam om te praten over het efficiënt regelen van bewapening, het Europese wapenexportbeleid en nieuwe EU-financiering voor militair onderzoek.

 

Oplopende spanningen tussen het Westen en Rusland en angst voor terroristische aanslagen in Europa hebben de afgelopen jaren de lobby voor meer wapens de wind in de rug gegeven. Maar meer wapens maken Europa niet veiliger. De totale militaire uitgaven van de EU-lidstaten gezamenlijk ($241 miljard) zijn nu al veel hoger dan die van Rusland ($66 miljard). Het defensiebudget van de EU-landen samen is het op één na grootste ter wereld, na de Verenigde Staten.

 

Meer wapens gaan geen vrede en veiligheid brengen, maar spanningen verder opvoeren. De recente praktijk laat bovendien zien dat Europese landen wapens vooral voor militaire interventies buiten Europa inzetten. Vaak met desastreuze gevolgen, denk aan de bombardementen op Libië, die het land verder een burgeroorlog inleidden. Voor de rest van de wereld betekent meer Europese bewapening vooral een grotere dreiging.

 

Een nieuwe wapenwedloop onttrekt geld aan belangrijke uitgaven voor bijvoorbeeld onderwijs, duurzaamheid, conflictpreventie en ontwikkelingssamenwerking. Zaken die wel bijdragen aan een vreedzamere en veiligere wereld.

 

Een bijeenkomst waar de wapenindustrie en krijgsmachten hun banden verder aanhalen en praten over meer uitgaven voor wapens is een stap verder de verkeerde kant op. Stop Wapenhandel wil daarom protesteren: niet meer geld voor de wapenindustrie, maar geld voor sociale en duurzame uitgaven.

 

Landen verhogen hun militaire budgetten, en ook de EU als zodanig heeft grootse nieuwe plannen. De komende jaren gaan er miljoenen naar een pilot voor wapenonderzoek, vanaf 2021 moet hiervoor een half miljard per jaar beschikbaar komen. Daarnaast moet er een EU Defensiecapaciteitenfonds komen met een budget van maar liefst 5 miljard euro per jaar.

 

Op de 'European Defence procurement'-bijeenkomst komen sprekers van de NAVO, van de European External Action Service, van de wapenindustrie en veel aankoopverantwoordelijken van EU- en NAVO-krijgsmachten. De bijeenkomst wordt ondersteund door de NIDV, de koepelorganisatie van de Nederlandse wapenindustrie, en door UkrOboronProm, de Oekraïense koepel van wapenindustrie. Een prominente plek voor deze organisatie op een NAVO- en EU bewapeningsbijeenkomst is niet bepaald een vertrouwenwekkende stap richting Rusland.

 

Stop Wapenhandel organiseert een picketline voor de deur van het Hotel NH Amsterdam Zuid (Van Leijenberghlaan 221) waar de 'European Defence Procurement'-bijeenkomst plaatsvindt, op het moment dat de deelnemers aankomen: woensdag 15 februari, 8.30 uur. Kom ook en sluit je aan!

Bron: Stop Wapenhandel