Vredesduif met olijftak in snavel.

Symposium NVMP Waanzinwapens

5-4-2013 NVMP-Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken organiseert op 25 mei het symposium Waanzinnige Wapens. Diverse experts zullen hun licht laten schijnen over zaken als chemische wapens, de miljarden die verdiend worden aan wapenhandel, oorlogstrauma's en de nieuwste stap in oorlogvoering: de drones.

 

* Medisch-historicus Leo van Bergen zal het thema in een historisch perspectief plaatsen. Al tijdens WO I zorgden chemische wapens en de loopgravenoorlog voor ongekende gruwelen.
* Frank Slijper, medewerker campagne tegen wapenhandel, zal aandacht besteden aan 'waanzinnige wapenhandel'. Er worden miljarden verdiend aan de verkoop van dodelijke wapens. De gang van zaken rond de aanschaf van de JSF, met een kernwapentaak, kan als Nederlands voorbeeld dienen.
* Kolonel-arts Eric Vermetten gaat in op de soms letterlijk waanzinnige gevolgen van de inzet van wapens, van de shell shock uit WO I, tot de duizenden soldaten, die zelfs na vredesmissies met psychische trauma's geconfronteerd worden. Hoe ga je om met de waanzin na de oorlog?
* Generaal-majoor b.d. Kees Homan schenkt aandacht aan een nieuw soort wapen: de Drones. Op afstand bestuurbare, onbemande, vliegtuigjes voor militair gebruik. Welke haken en ogen kleven aan deze nieuwe stap in oorlogsvoering?

 

Symposium 'Waanzinnige Wapens'
Zaterdag 25 mei 2013, 13.00-16.00 uur
De Amershof , Snouckaertlaan 11, Amersfoort
's Ochtends vindt van 10:00 - 12:00 uur
de Algemene Ledenvergadering van de NVMP plaats

 

Info en opgave: NVMP, Postbus 199, 4190 CD Geldermalsen,
office@nvmp.org , Tel. 06-42009559

Persbericht van NVMP-Gezondheidszorg en Vredesvraagstukken d.d. 2 april 2013