Vredesduif met olijftak in snavel.

Webinar kernwapenvrije wereld

24-11-2021 Op 13 december organiseert de NVMP een webinar over de Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld, de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag en het verdrag dat kernwapens verbiedt. Vragen zijn o.a. hoe Nederland kan bijdragen aan kernontwapening en welke rol de civil society hierbij kan spelen.

 

De NVMP schrijft:

 

Balieberaad Webinar, maandag 13-12-2021, 14.00-15.30 uur

De Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld, de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatie Verdrag en de TPNW

 

Eind 2017 stelde het kabinet 'Rutte-III' in het Regeerakkoord: 'Deze regering zet zich actief in voor een kernwapenvrije wereld'. Die inzet - maatschappelijk en politiek breed gesteund - is door het ministerie van Buitenlandse Zaken verder uitgewerkt, gericht op totale, verifieerbare kernontwapening cf. Artikel VI van het vrijwel universeel getekende Non-Proliferatie-Verdrag (NPV, 1970). Voor het demissionaire kabinet 'Rutte-III' is het doen slagen van de 10e NPV-Toetsingsconferentie, 4 - 28 januari a.s., een topprioriteit, met ons land als vicevoorzitter en als 'aanjager en bruggenbouwer'. En Nederland was het enige NAVO-lid, dat meedeed aan de onderhandelingen over de TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) die dit jaar van kracht werd.

 

Centrale vragen die bij ons webinar aan de orde komen:

1. Hoe kan Nederland er aan bijdragen dat de Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag (NPV) tot een succes wordt, met name aangaande Artikel VI NPV?
2. Hoe kunnen in dat kader de NPV en de TPNW elkaar versterken?
3. Welke rol kan de civil society hierbij spelen?

 

De sprekers op dit webinar zullen nader ingaan op deze vragen en ontwikkelingen.

* Ingeborg Denissen - Head of Disarmament, Non-Proliferation and Nuclear Affairs, ministerie van Buitenlandse Zaken.

* Kees Nieuwerth , vicevoorzitter Raad van Kerken in Nederland

* Gregor Rensen, burgemeester van Brielle en voorzitter Burgemeesters voor Vrede

 

Inleider
* Peter Buijs, bedrijfsarts, voorzitter NVMP, initiatiefnemer van de Baliegroep: met als andere deelnemende organisaties de Nederlandse Raad van Kerken, het Humanistisch verbond, Mayors for Peace, het Rode Kruis Nederland, Greenpeace, PAX, Pugwash en IALANA.

 

Moderator
* Jan Hoekema, die zich al vanaf z'n scriptie over het Non Proliferatie Verdrag tot de dag van vandaag in tal van functies - bij BuZa, in de Tweede Kamer, als burgemeester en als voorzitter van Pugwash Nederland - heeft ingezet voor een wereld zonder kernwapens.

 

Een ieder is welkom, u kunt zich opgeven via:
https://www.nvmp.org/balieberaad-webinar-13-12-2021/
Na aanmelding ontvangt u een zoom-link die toegang geeft tot het webinar.

Bron: NVMP