Vredesduif met olijftak in snavel.

Haatcitaten van Wilders

18-1-2010 Nederland Bekent Kleur heeft honderd haat-citaten van de PVV-leider Wilders uit de afgelopen vijf jaar verzameld en gepubliceerd op de website Wat Wil Wilders.
www.watwilwilders.nl

 

Nederland Bekent Kleur vindt dat de dagvaarding van Wilders zich ten onrechte beperkt tot omstreden uitlatingen die de PVV-leider gedaan heeft tussen oktober 2006 en maart 2008. Volgens de antiracismeorganisatie had de officier van justitie naar alle uitingen van vreemdelingenhaat van Wilders van de afgelopen vijf jaar moeten kijken. Omstreden uitspraken van Wilders over bijvoorbeeld het uitzetten van tientallen miljoenen moslims en de invoering van een kopvoddentax worden nu door Justitie niet aan de rechter voorgelegd.+

Uit: Nieuwsbrief Nederland Bekent Kleur, januari 2010