[Menu] [dDH]

Paasmars Home Page
PAASMARS 1997
VOOR ONTWAPENING EN VREDE
Soesterberg, 31 maart 1997

Maak Soesterberg natuurpark, geen luchtmobiele heli-basis!
Verzamelen vanaf 12u15 Station Soestduinen
13.30 uur Vredes-Manifestatie bij Hoofdpoort Vliegbasis met o.a. theater, sprekers, muziek, info-markt en forumdebat.

Organisatie: Werkgroep Paasmars '97,
Postbus 10237 2501 HE DEN HAAG,
Tel. 0512 - 35 25 74 / 070 - 365 85 33,
Kramen Info-markt 033 - 475 41 85,
Giro: 33 79 71 tnv Anti-Interventie Kom. Den Haag

Ontwapening voorwaarde voor Vrede
Oorlog is de ergste gesel van de mensheid. Toch is oorlog geen onafwendbare natuurramp. Tegenover oorlogsvoorbereiding moet vredesvoorbereiding worden gesteld. Een voorwaarde voor het bereiken van duurzame vrede is ontwapening. Daarom is ook nu weer, tijdens Paasmars nr 5, ONTWAPENING de centrale eis aan onze en andere regeringen.

Nederland moet een bijdrage leveren aan ontwapening door de luchtmobiele brigade (l.m.b.) af te schaffen. Een eerste stap daartoe is het dé-militariseren van Soesterberg, de thuisbasls van 30 zware transporthelicopters van de l.m.b..

Militaire heli's hier niet, daar niet, nergens!
Voor de honderdduizenden inwoners van de regio rondom Soesterberg is een nieuwe periode van gevaar, herrie en milieuvervuiling ingetreden. De komst van 30 heli's gaat in tegen de verlangens van de provincie, gemeenten rondom de basis, de bevolking en vredes- en milieugroepen. Zij willen dat de door de basis verscheurde Utrechtse Heuvelrug één ononderbroken natuurgebied wordt. Hun pleidooi verdient ondersteuning: Soesterberg terug aan de natuur; militaire heli's hier niet, daar niet, nergens!

Is luchtmobiele brigade voor Vrede?
De kern van het leger-nieuwe-stijl is de l.m.b.. Deze interventiemacht is er in de eerste plaats voor oorlogvoering en niet voor humanitaire of vreedzame operaties. Dat blijkt uit de aanschaf van Chinook-heli's, die zwaar oorlogsmaterieel kunnen transporteren. Ook de plaatsing van 30 Apache-gevechtsheli's (? 54 miljoen per stuk...) op Gilze-Rijen betekent oorlogsvoorbereiding. De l.m.b.-heli's kunnen onder de vlag van NAVO, West-Europese Unie of VN worden ingezet voor de belangen van de elites in Nederland en elders. Zo kan overal ter wereld ongestoord worden doorgegaan met de plundering van olie en andere grondstoffen. Dit, in weerwil van het VN-handvest, dat het nastreven van economische belangen door middel van militair geweld verbiedt. Dat de rijke landen om wille van vitale economische belangen een grootschalige en bloedige interventie niet uit de weg gaan is o.a. gebleken in de Golfoorlog ('91).

Stop NAVO-expansie in Oosteuropa!
De militaire interventie van de VN -met 't Westen voorop- in ex-Joegoslavië hield een zee-blokkade in, bombardementen en de inzet van grondtroepen met beperkt geweldsmandaat voor wat vredesoperaties werden genoemd. Het Westen dacht daarmee te kunnen volstaan, ook met 't oog op lagere kosten en minimale verliescijfers.

Na het fiasco van dit soort operaties in met name Srebrenica klonk in 'defensie'-kringen de roep om robuust ingrijpen. Zo nemen 1300 Nederlandse militairen met een ruim geweldsmandaat deel aan de zwaarbewapende NAVO-interventiemacht in Bosnië. Daar heerst -voor zolang dat kan duren- gewapende vrede, in overeenstemming met Westerse belangen.
Tegelijkertijd is de NAVO doende zich uit te breiden met de rest van Oosteuropa, tot aan de grenzen van een zich bedreigd voelend Rusland. Gevreesd moet worden voor een nieuwe wapenwedloop.

In plaats van militaire interventies en nieuwe blokvorming bepleiten de Paasmarsdemonstranten de opbouw van burgervredesteams. Deze kunnen in conflictgebieden worden ingezet, op verzoek en ter ondersteuning van oorlogsslachtoffers, vredesgroepen, dienstweigeraars en kritische media. Ook pleiten de demonstranten voor ruimhartige opvang van vluchtelingen en voor het beëindigen van wapenproductie. Nederland behoort tot de top-tien van wapenexporteurs.

Er zijn nog meer redenen voor afschaffing van de luchtmobiele brigade:

  1. de l.m.b. spekt de wapenindustrie. Opbouw en materieel kosten zo'n 7 miljard gulden, waarvan 1,3 miljard voor de heli's op Soesterberg. Daartegenover is er afbraak van werkgelegenheid, sociale voorzieningen, gezondheidszorg, milieuzorg en onderwijs.
  2. kostbare natuurgebieden, de Edese en de Ginkelse Heide, worden tijdens l.m.b.-oefeningen vertrapt; vanaf Soesterberg vliegen de heli's af en aan. In Oost-Groningen groeit het verzet tegen plannen voor l.m.b.-vestiging.
  3. L.m.b.-ers oefenen samen met laagvliegende F-16jachtbommenwerpers in Labrador en Québec, Canada.
    Het Indiaanse Innu-volk wordt erdoor geteisterd.
  4. L.m.b.-inzet kan gepaard gaan met dreiging met kernwapens. Dit, terwijl het Internationaal Gerechtshof zich in '96 tegen kernwapens heeft uitgesproken. In geval van deelname aan een (interventie-)oorlog heeft 'defensie' voor kernbommen toegeruste F-16's beschikbaar van de atoombasis Volkel.
NEDERLAND KERNWAPENVRIJ!

PAASMARS VOOR ONTWAPENING & VREDE
Soesterberg 31 maart 1997
MAAK SOESTERBERG NATUURPARK,
GEEN LUCHTMOBIELE HELI-BASIS !

| Paasmars Home Page |