[Menu] [dDH]

Organisatie:
Werkgroep Paasmars
Postbus 10500
2501 HM DEN HAAG
Giro: 33 79 71 t.n.v. Anti-Interventie Kom.
Den Haag

Info:
Gerard van Alkemade:
070-3658533
Rob Boogert:
070-3890235
(ook: opgave maaltijd)
Elise Leijten:
020-6650273

Webadres: vredessite.nl/paasmars website door: Boyd Noorda
Socia Media

Paasmars Home Page
Paasmars 1999
voor ontwapening en vrede
(Yearly Easter Peace March in The Netherlands)

2e paasdag 5 april 12:00
Vredespaleis Den Haag
'Alle kernwapens de wereld uit, te beginnen uit Volkel'

12:00 Vredespaleis
13:15 V.S.-ambassade
14:00 Manifestatie in zalencentrum CS
18:00 Slotmaaltijd
 

Paasmars Home page | dDH