dDH's Vredessite
 
Paasmars 2003
voor ontwapening en vrede

Logo 2002, door Len

Webadres: vredessite.nl/paasmars

Giro:
4300898 t.n.v. Paasmars Den Haag

Organisatie:
Werkgroep Paasmars
Postbus 10500
2501 HM DEN HAAG

Archief:
Paasmars 1997
Paasmars 1998
Paasmars 1999
Paasmars 2000
Paasmars 2001
Paasmars 2002

Website door:
Boyd Noorda,
Socia Media


Paasmars 2003
21 april, 13:00, 't Plein, Den Haag

Stop de oorlogsmachine!

Na de verwoestingen in Afghanistan door Amerika en enkele bondgenoten, was het de beurt aan Irak. De 'kruisvaarders'-coalitie onder leiding van de VS tracht de oorlog tegen Irak te rechtvaardigen door deze voor te stellen als noodzakelijk om een eind te maken aan de dictatuur van Saddam Hoessein. Daarbij wordt vaak vergeten dat met name de VS Saddam in het zadel hielpen en van wapens voorzagen. Terwijl de Iraakse bevolking wordt geteisterd door dood, verwondingen, honger, dorst en wanhoop, spreekt de oorlogspropaganda van het brengen van welvaart en democratie. Dit terwijl de bevolking nieuwe onderdrukking wacht: knechting door een pro-VS marionettenregiem. Ernstig is ook dat de illegale aanvalsoorlog tegen Irak aanzien en geloofwaardigheid van de VN enorm heeft geschaad.

De oorlogsfurie van de regering-Bush dreigt niet bij Irak te stoppen. Bush' niets ontziende haviken-kliek is pas tevreden als elk verzet tegen Amerikaanse wereldoverheersing is opgeruimd. Wij, van de 11de jaarlijkse Paasmars, keren ons tegen de verzieking van de wereld, veroorzaakt door roofzuchtige Amerikaanse olie- en machtsbelangen. Ook keren wij ons tegen de Nederlandse politieke en militaire medeplichtigheid aan Amerika's 'Nieuwe Oorlog'. Deze keuze van onze regering heeft een negatieve invloed op het samenleven van oude en nieuwe Nederlanders.

De gevolgen van de Amerikaanse oorlogen na 11 september 2001 zijn desastreus voor de hele wereld. De 'Nieuwe Oorlog' wekt verontwaardiging onder moslims en grote delen van de bevolking in de Derde Wereld. Mondiaal uit zich afkeuring en bezorgdheid in massale vredesdemonstraties, ook in de VS zèlf. Tijdens die betogingen komt steevast ook de steun aan de orde die de VS en diverse westerse regeringen bieden aan Israëls illegale oorlog tegen de Palestijnen.

Er is ons alles aan gelegen dat de mondiale tegenstellingen niet nog verder groeien. De wereldbeweging voor vrede streeft naar solidariteit en begrip tussen mensen van verschillende culturen of religies. Voor een leefbare toekomst moeten wij samenwerken om de oorlogsmachine te stoppen!

Onze eisen

  • Bush en Blair, stop bezetting Irak!
  • VN-overgangsbestuur voor Irak!
  • Zelfbeschikking voor Irak en alle volken!
  • Bush en Saddam naar het Internationaal Strafhof!
  • Nederland, stop politieke en militaire steun aan de oorlog!
  • NL-fregat terug uit de Golf; sloop de Patriots!
  • Versterk internationaal recht en de VN!
  • Maak Den Haag echte VN-Vredesstad!
  • Nucleaire VS-massavernietigingswapens weg uit Volkel (NBr) en elders!
  • Geen bommen, maar onderwijs en zorg!

Paasmars 2003 Home Page | De Vredessite | dDH