menu
spacer
 
| de vredessite |
 
 
 
Paper by Gerrit van der Ent
 
The star of redemption’
 
Dear friends,
 
Due to the crisis and many other problems, dark clouds are hanging above the horizon of our future. What can we do about it? At first glance not so much. The intimidation, flowing from violence of history, is enormous. However the solution lies in a new moral revolution. And ethics is a strange power, working in strange ways. A handful of thoughts can change everything. But they have to find their way to the people. And the people need a safe political place, where they can give their approval regarding the way we have to go. In the Netherlands the blank vote can be such a place. Study the paper carefully and spread it as widely as possible.
Download the paper (PDF).

 
 
'De ster van verlossing'
 
Beste vrienden,
 
Dankzij de crisis en veel andere problemen, hangen donkere wolken boven de horizon van onze toekomst. Wat kunnen we er aan doen? Op het eerste gezicht niet veel. De intimidatie, die van het geweld van de geschiedenis uitgaat, is enorm. De oplossing ligt echter in een nieuwe morele revolutie. En ethiek is een vreemde macht, die op vreemde manieren werkt. . Een handvol gedachten kan alles veranderen. Maar zij moeten hun weg vinden naar het volk. En het volk heeft een veilige politieke plaats nodig, waar zij hun instemming kunnen geven over de weg, die we moeten gaan. In Nederland kan de blanco stem zulk een plaats zijn. Bestudeer de te downloaden paper nauwgezet en verspreidt deze verder.
Download het paper (PDF).
 
 
terug/back | de vredessite